Frivillig Innsats

Frivillig innsats handler om å utgjøre en forskjell – først og fremst for andre, men også for deg selv. Er du nysgjerrig på om frivillig arbeid er noe for deg, eller allerede har et klart ønske om å delta, er dette linja å søke!

Om studiet

Frivillig innsats beriker samfunnet, styrker fellesskapet, og har en viktig rolle i både demokratiet, omsorgsarbeidet, integreringen, folkehelsen, friluftslivet, kulturen og idretten. Men å gjøre noe for andre, gjør også noe med deg selv!

Frivillig arbeid begynner med en gnist av glede, et ønske om å utgjøre en forskjell i nærmiljøet. På Bømlo Folkehøgskule ønsker vi å blåse liv i gnisten som er tent i deg, og gi deg verktøyene og inspirasjonen du trenger for å bli en god frivillig. Liker du i tillegg å skape, være kreativ og arrangere aktiviteter for andre, er det et kjempepluss!

Linja er et praktisk linjefag, der du i stor grad er med på å forme året ditt selv gjennom innsatsen og engasjementet du legger ned. Mye av aktiviteten foregår ute i felten, der du deler litt av deg selv med andre.

Vi starter studiet med å gjøre oss kjent med hvordan frivilligsektoren fungerer. Hvilke muligheter finnes på Bømlo? Hvilke egenskaper har vi som frivilligheten kan dra nytte av? Vi utforsker først lokalmiljøet rundt oss og ser på hvilke behov og muligheter som finnes for frivillighet.  Vi deltar på aktiviteter med frivilligsentralen, det lokale idrettslaget, kulturskolen og andre frivillige organisasjoner som trenger noen ekstra hender. Vi lager våre egne arrangementer, og knytter til oss mennesker i alle aldrer og miljøer som trenger det lille ekstra. Vi beveger oss også litt utenfor komfortsonen og tilbringer en natt som hjemløs i Bergen.

Etter hvert utvider vi det geografiske området og utforsker frivillighet i noen av storbyene rundt oss. Vi reiser gjerne til Frelsesarmeen i Bergen og serverer suppe til kalde hjemløse, eller drar på karneval med barn på asylmottak i Stavanger. Mulighetene som frivillig er mange, disse mulighetene skal vi gripe fatt i og engasjere oss i.

På våren reiser vi på studietur i Sør- Norge og tar en avstikker til Danmark for å sjekke ut frivilligheten der.

Gjennom hele skoleåret tilegner vi oss kunnskap som hjelper oss å forstå behovene til de vi hjelper enda bedre, og vi får et unikt perspektiv som utvider empatien og hjelper oss med å danne enda sterkere bånd til samfunnet rundt oss.

I korte trekk får du:

 • Nyttig kunnskap og erfaring innenfor frivillighetssektoren
 • Førstehjelpskurs
 • Andre relevante kurs
 • Økt kunnskap om mennesker i ulike livsfaser
 • Erfaring fra frivillig arbeid i felt
 • Prøve å leve som hjemløs i Bergen i et døgn

Smakebiter fra linja

 • Kunnskap om frivilligsektoren og mulighetene for å engasjere seg
 • Frivillig innsats i nærmiljøet, storbyen og utlandet
 • Førstehjelpskurs
 • Andre relevante kurs
 • Kunnskap om rus og psykiatri
 • Arrangere tilstelninger
 • Være besøksvenn
 • Samarbeid med frivillige aktører
 • En natt som hjemløs i Bergen

Linjetur i Norge og Danmark

Vi utforsker byene og frivillighetsarbeidet i Bergen, Oslo og København.

Vi lever som hjemløse et døgn i Bergen og drar videre til Oslo, der vi hiver oss rundt og tilbringer en dag med de frivillige i Gateteam Oslo. Vi blir med og leverer ut nødvendig utstyr, mat og varm drikke på gata. Vi overnatter et par netter i Tigerstaden og legger også turen innom =kaffe, der vi får høre historiene til noen av de som jobber der.

Vi forflytter oss videre gjennom Sverige mot Danmark og København med tog, der vi utforsker byen og frivilligheten. Kanskje de trenger noen ekstra hender og hoder på et idrettsarrangement eller vakter på en konsert? Vi besøker hospits i hovedstaden, bidrar med utdeling av matkasser sammen med frivillige organisasjoner og kjenner generelt på pulsen i storbyen.

I forkant av turen har vi i fellesskap utforsket mulighetene for frivillig innsats i Danmark. Vi har mange alternativer, men hvilke griper vi fatt i når vi sammen legger reisekabalen?

I tillegg til å få et innblikk i frivilligheten, vil du på linjeturen forhåpentligvis også lære mer om deg selv, bli bedre på å lytte til og forstå andre mennesker, og bli ditt ansvar bevisst.

Innimellom all frivillig innsats spriter vi opp turen med litt action. Hva med et luftig strikkhopp på Bungy Jump Copenhagen? Eller urban high roping på Refshaleøen? Helt frivillig, selvsagt.

Smakebiter fra linjeturen

 • Besøke ulike institusjoner og organisasjoner
 • Frivillig arbeid
 • Besøk på hospits for hjemløse
 • Utdeling av mat
 • Aktiviteter i København

Sykepleie & Helse + Frivillig Innsats

Guro Kristi Holmberg

Hei, jeg heter Guro!

Jeg er utdannet sykepleier og har jobbet i kommunehelsetjenesten i mange år.

Som lærer på Lege & Sykepleier ønsker jeg å gi deg et innblikk i hvordan hverdagen i helsesektoren kan være, både gjennom teori og praktiske øvelser. Gode diskusjoner om helsefaglige tema, fysisk- og psykisk helse, bevisstgjøring av egen måte å være på, er noe jeg ser fram til å dele med dere.

Jeg er gift, har tre barn og bor på gården Førland på Stord. Der driver vi med kjøttproduksjon av sau og Bakehuset på Førland. Jeg liker godt friluftsliv, dyr, strikking, frivillig arbeid, dyrking, hage, baking, eller en god samtale med folk jeg er glad i.

Mitt mål er å gjøre det jeg kan for at skoleåret blir lærerikt, sosialt og at alle finner den beste versjonen av seg selv- for seg selv, men også i møte med andre mennesker.