Sondre Skaar

At jeg valgte å gå et år på Bømlo FHS har jeg aldri angret på! Det ga meg så utrolig mange gode turer, opplevelser og ikke minst minner. Skolen og lærerne legger opp til et veldig bra miljø, hvor man får mulighet til å utvikle seg selv og få venner for livet! 

Da jeg ankom skolen hadde jeg et ønske om et år hvor jeg kunne reise og oppleve nye ting med mennesker jeg aldri hadde møtt før. Skolen starter året med et fokus på at alle skal bli kjent med alle. Naturligvis kan det oppleves som kleint i starten, men det hjelper utrolig mye for å danne og bygge vennskap helt fra de første dagene. Det merkes veldig at dette er noe Bømlo FHS kan.

Skolens miljøarbeiderne sørger også for at elevene blir sterkere knyttet til både hverandre og skolen. De fungerer som et bindeledd mellom skolen og elevene ved at de både kan henge med elevene, være med på linjeturer og andre linjeaktiviteter, og samtidig har ansvar til å finne på egne aktiviteter.

Jeg valgte å gå friluftslivlinja på Bømlo fordi den ga mulighet til en ganske annerledes hverdag. Etter et år i førstegangstjeneste hadde jeg et litt anstrengt forhold til det å være ute, så friluftslivlinja gjorde at jeg begynte å like å tilbringe tid i naturen igjen. Øyvind er en god lærer som har mye erfaring med å ta elever ut på tur. Han legger opp til veldig mange flotte turer, men er også villig til å lytte til forslag fra elevene. Turen til Sør-Afrika er også utrolig bra, med nye opplevelser hver eneste dag!

Så om du ønsker et år med utrolig bra samhold, nye opplevelser og en spennende hverdag — søk Bømlo Folkehøgskule!

Innblikk