Valgfag og Fellesfag

Som valgfag tilbyr vi et bredt spekter av fag, kurs og aktiviteter som kan knytte elevene på tvers av linjene. Elevene har sterk påvirkningskraft når vi setter sammen tilbudet.
Fellesfagene skaper samhold og felles opplevelser for hele skolen, gjennom faste samlinger hver uke og årlige prosjekter vi arrangerer sammen.

Valgfag

Fellesfag

Morgensamling

Fellesfagene er organisert slik at vi hver skoledag starter med morgensamling, med opprop, beskjeder og ord for dagen. Vi kan gå gjennom ulike temaer eller tar for oss hva som skal skje utover dagen og bruker en del tid på å reflektere over nyhetsbildet og bruker det som grunnlag for diskusjon. Elevene har selv mulighet til å fremføre noe, holde foredrag eller bruke morgensamlingen til prosjekter eller annet.

Rektors time

Mandager kl 09.00 er det rektors time. Her får du høre om hva som skal skje i uka som kommer, og annen viktig informasjon for oss alle. Elevrådet får også tid til å ta opp saker på disse møtene.

Lørdagsseminar

Her ved skolen har vi også lørdagsundervisning, såkalte lørdagsseminarer. Da inviterer vi som oftest folk eller organisasjoner utenfra, men de forskjellige linjene skal også ha seminar for å vise hva de jobber med for de andre på skolen. Vi legger stor vekt på variasjon i seminarene. Noen ganger kan det være foredrag om forskjellige tema som miljø, mennesker på flukt, selvtillit, psykisk helse, bærekraft, naturopplevelser og reiser. Vi har også seminarer innen livredning, friluftsliv og samfunnsfag.

Revyuke

I oktober er det revyuke for alle. Da skal alle elevene lage årets revy sammen på ei uke, og til premieren inviterer vi foreldrene til å se på.

Kreativ uke

Utforsk din indre kreatør! Her er det ingen grense for hva vi kan få til. Hvert år arrangerer vi kreativ uke med felles tematikk. I tillegg utfordrer vi hva det betyr å være kreativ. Kan man male uten pensler? Må musikk lages av instrumenter?

Solidaritetsløp

Et fast innsamlingsprosjekt på skolen er Solidaritetsløpet hvor vi starter med sponsoravtaler og ender med en kraftanstrengelse uten like! Vi løper runde etter runde som innfir et pengebeløp for fra sponsorene. Alle midler vi samler inn går direkte til de organisasjonene vi har valgt oss.