Kontakt

Magne Grøneng Flokenes

Magne Grøneng Flokenes

Rektor

Elise Skjenald

Elise Skjenald

Kontorleiar

Bjørg Larsen Hope

Bjørg Larsen Hope

Sekretær

Kjetil Berger Falk

Kjetil Berger Falk

Lærar Fokus Afrika og valfag

Åse Birkeland Nesdal

Åse Birkeland Nesdal

Lærar Fokus Latin-Amerika og valfag

Øyvind Rolfsnes-Flock

Øyvind Rolfsnes-Flock

Lærar Friluftsliv Sør-Afrika og valfag

Heid R. Reinsnos

Heid R. Reinsnos

Lærar Down Under og valfag

Kristine E. Morton

Kristine E. Morton

Lærar Back 2 Basics og valfag

Lise Skarsbø Bordvik

Lise Skarsbø Bordvik

Lærar Down Under og valfag

Bjørg Engelsen Hus

Bjørg Engelsen Hus

Lærar valfag

Runa Våge Krukhaug

Runa Våge Krukhaug

Lærar valfag

Eva Lilleås Engevik

Eva Lilleås Engevik

Lærar valfag og husmor

Larisa Nedbaeva

Larisa Nedbaeva

Miljøarbeidar

Kaja I. Hovdenak

Kaja I. Hovdenak

Miljøarbeidar

Irene Dybsland

Irene Dybsland

Kokk og kjøkkenleiar

Solveig Geitung

Solveig Geitung

Internatassistent

Anne Martha Hope

Anne Martha Hope

Kokk og reinhaldar

Kristina E. Alfsvåg

Kristina E. Alfsvåg

Kokk

Vilma Baciuliene

Vilma Baciuliene

Internatassistent

Liv Bjørnevik

Liv Bjørnevik

Reinhaldar

Kurt A. Våge

Kurt A. Våge

Vaktmeister II

Randi Våge

Randi Våge

Internatassistent

Arild Selle

Arild Selle

Vaktmeister I

Frode Waage

Frode Waage

Vaktmesterassistent

Øyvind Marsteen

Øyvind Marsteen

"Helsebror", frå den komm. helsetenesta

926 66 868