Kontakt

Magne Grøneng Flokenes

Magne Grøneng Flokenes

Rektor

Elise Skjenald

Elise Skjenald

Kontorleder

Bjørg Larsen Hope

Bjørg Larsen Hope

Sekretær

Kjetil Berger Falk

Kjetil Berger Falk

Lærer Fokus Afrika og valgfag

Åse Birkeland Nesdal

Åse Birkeland Nesdal

Lærer Fokus Latin-Amerika og valgfag

Øyvind Rolfsnes-Flock

Øyvind Rolfsnes-Flock

Lærer Friluftsliv Sør-Afrika og valgfag

Heid R. Reinsnos

Heid R. Reinsnos

Lærer Down Under og valgfag

Kristine E. Morton

Kristine E. Morton

Lærer Back 2 Basics og valgfag

Lise Skarsbø Bordvik

Lise Skarsbø Bordvik

Lærer Down Under og valgfag

Bjørg Engelsen Hus

Bjørg Engelsen Hus

Lærer valgfag

Runa Våge Krukhaug

Runa Våge Krukhaug

Lærer valgfag

Eva Lilleås Engevik

Eva Lilleås Engevik

Lærer valgfag og husmor

Larisa Nedbaeva

Larisa Nedbaeva

Miljøarbeider

Kaja I. Hovdenak

Kaja I. Hovdenak

Miljøarbeider

Irene Dybsland

Irene Dybsland

Kokk og kjøkkenleder

Solveig Geitung

Solveig Geitung

Internatassistent

Anne Martha Hope

Anne Martha Hope

Kokk og renholder

Kristina E. Alfsvåg

Kristina E. Alfsvåg

Kokk

Vilma Baciuliene

Vilma Baciuliene

Internatassistent

Liv Bjørnevik

Liv Bjørnevik

Renholder

Kurt A. Våge

Kurt A. Våge

Vaktmester II

Randi Våge

Randi Våge

Internatassistent

Arild Selle

Arild Selle

Vaktmester I

Frode Waage

Frode Waage

Vaktmesterassistent

Øyvind Marsteen

Øyvind Marsteen

"Helsebror", fra den komm. helsetenesta

926 66 868