Kontakt

Innhold på siden:        Kart        Ansatte

Bømlo Folkehøgskule

Olavsplasset 11
5437 Finnås

Tlf.: 53 42 56 50
Fax: 53 42 56 51

post@bomlo.fhs.no

HEI Bømlo FHS

Enten du er fornøyd eller mener vi kan forbedre oss, setter vi stor pris på tilbakemeldinger om hverdagen din på Bømlo folkehøgskule! Ris eller ros, gleder eller sorger, stort eller smått: Har du noe du vil dele med oss, så send oss en melding! Tilbakemeldingen din plukkes da opp av rektor Magne, og blir brukt i arbeidet vårt for å gjøre skolen vår enda bedre.

Håper vi hører fra deg!

Administrasjon

Stina Raknes Kvarven
Stina Raknes Kvarven
Informasjons- og administrasjonsleder
stina.kvarven@bomlo.fhs.no
Portrett - 89
Bjørg Larsen Hope
Sekretær og husmor
bjorg.hope@bomlo.fhs.no
Portrett - 97
Magne Grøneng Flokenes
Rektor
magne.flokenes@bomlo.fhs.no

Lærere og miljøarbeidere

Guro1
Guro Kristi Holmberg
Lærer Lege- og sykepleierlinja
guro.holmberg@bomlo.fhs.no
Portrett - 96
Eva Lilleås Engevik
Lærer Miljø & Bærekraft og valgfag
eva.engevik@bomlo.fhs.no
Portrett - 95
Kjetil Berger Falk
Global solidaritet Afrika og valgfag
kjetil.falk@bomlo.fhs.no
Portrett - 98
Øyvind Rolfsnes-Flock
Lærer Friluftsliv Vill vest
oyvind.flock@bomlo.fhs.no
Sturla Aakre a
Sturla Aakre
Linjelærer Friluftsliv Kyst & fjell
saakre@hotmail.com
Portrett - 108
Runa Våge Krukhaug
Lærer valgfag
runa.krukhaug@bomlo.fhs.no
Øyvind Olsen
Øyvind Olsen
Lærer valgfag
oyvind.olsen@bomlo.fhs.no
Gunnar Flatebø
Gunnar Flatebø
Lærer valgfag
Inge Tvedt
Inge Tvedt
Lærer valgfag
Sekkelsten Iben - Fokus Afrika
Iben Sekkelsten
Miljøarbeider og lærer valgfag
iben.sekkelsten@bomlo.fhs.no
Felix Amalie - Friluftsliv S-A
Amalie Felix
Miljøarbeider og lærer valgfag
amalie.felix@bomlo.fhs.no

Kjøkken og internat

Portrett - 122
Anne Martha S. Hope
Renholder, kokk og assistent
Bjørnevik-Liv
Liv Bjørnevik
Renholder
Randi-Våge
Randi Våge
Internatassistent
Nr 103
Solveig Geitung
Internatassistent
Portrett - 94
Vilma Baciuliene
Internatassistent
Portrett - 114
Kristina E. Alvsvåg
Kokk
Portrett - 113
Irene Dybsland
Kokk og kjøkkenleder

Vaktmester og andre

Øyvind-Marsteen-Bømlo-Folkehøgskule
Øyvind Marsteen
“Helsebror”
oyvind.marsteen@bomlo.kommune.no
Portrett - 121
Frode Waage
Vaktmesterassistent
Portrett - 118
Kurt A. Våge
Vaktmester II
Selle Arild
Arild Selle
Vaktmester I
hei-bomlo-fhs

HEI Bømlo FHS

Enten du er fornøyd eller mener vi kan forbedre oss, setter vi stor pris på tilbakemeldinger om hverdagen din på Bømlo folkehøgskule! Ris eller ros, gleder eller sorger, stort eller smått: Har du noe du vil dele med oss, så send oss en melding! Tilbakemeldingen din plukkes da opp av rektor Magne, og blir brukt i arbeidet vårt for å gjøre skolen vår enda bedre.

Håper vi hører fra deg!

(Du kan velge å være anonym. Men for å gjøre det lettere for skolen å ta tak i tilbakemeldingen din, setter vi pris på om du oppgir navnet ditt.)

hei-bomlo-fhs