Innblikk

Innblikk er bloggen vår hvor du kan bli kjent med oss gjennom alt fra spontane sprell til pengeinnsamlinger. Vi deler både stort og smått av det som hender i løpet av et folkehøgskoleår. God fornøyelse!