Et pusterom med stor nytteverdi

Faglig utvikling, økt læringsglede og større selvstendighet: Det er ikke rent lite du sitter igjen med selv om året på Bømlo Folkehøgskule er fritt for karakterer og eksamener.

«Hva har jeg igjen for et år på folkehøgskole?»

«Er det ikke bedre å gi seg i kast med høyere utdanning eller jobb med en gang?»

Disse spørsmålene stilles hvert år av mange potensielle folkehøgskoleelever og foreldrene deres. De færreste tviler nok på at de vil få et gøyalt og opplevelsesrikt skoleår, men utover dette – hvilket utbytte vil de egentlig sitte igjen med?

Uavhengige undersøkelser av elevers tilfredshet med skoletilbudet, utført av EPSI Rating, har i en årrekke vist at folkehøgskolene scorer høyt. Elevene gir gode tilbakemeldinger på det faglige innholdet og lærernes kompetanse. I undersøkelsen fra 2021 kommer det blant annet fram at elevene opplever at året på folkehøgskole har gitt dem et faglig løft innen deres fordypningsområde, vært med på å gjøre dem mer selvstendige, og det har skaffet dem verdifulle bekjentskaper og nettverk. Alt dette er kommer godt med når du skal videre i utdanningsløpet og arbeidslivet.

Som elev på folkehøgskole velger du både skolen og fagene selv. Det gir i seg selv god motivasjon som utgangspunkt for læring. At undervisningen i stor grad er aktivitets- og erfaringsbasert, og tar i bruk mange ulike læringsarenaer, bidrar til lystbetonte læring i et fellesskap som gir ypperlige vilkår for faglig utvikling.

Det trygge og stimulerende læringsmiljøet, sammen med fraværet av karakter- og eksamenspress, har en positiv effekt. Det viser undersøkelser gjennomført blant elever som nærmer seg slutten på sin tid på folkehøgskole. Omtrent tre av fire svarer at de har fått en mer positiv holdning til læring, og et enda høyere tall sier at de får «mye ny kunnskap» i faget. Folkehøgskolene erfarer også at elever som har droppet ut av tidligere skolegang får motivasjonen tilbake og tar fatt på neste etappe i utdanning eller arbeidsliv med fornyet selvtillit.

For mange er folkehøgskoleåret første gang de forlater redet og skal bo og leve uten foreldre og søsken. Og internatlivet er langt mer enn kost og losji – det er også en viktig læringsarena. Å bo sammen med andre gjør noe med deg – du lærer både samarbeid og å ta hensyn til andre. En undersøkelse utført av NTNU Samfunnsforskning framhever særlig selvtillit, sosial kompetanse og «mestringsforventning» som viktige effekter av folkehøgskoleåret.

Fremdeles usikker på om folkehøgskole er noe for deg? Her er enda flere grunner til å gi deg selv et pusterom på Bømlo mellom videregående og høyere utdanning eller arbeidsliv:

  • Du får fordype deg og prøve ut de fagene du har lyst til
  • Du blir kjent med folk fra hele Norge og andre land.
  • Du lærer å samarbeide med folk som er annerledes enn deg selv
  • Du lærer uten karakterpress
  • Du blir mer engasjert i verden rundt deg
  • To tilleggspoeng for videre studier
  • Vitnemål med oversikt over hvilke fag du har tatt
  • Personlig veiledning av lærere med god kompetanse
  • Praktisk erfaring

Innblikk