Elevstemne

Bømlo Folkehøgskule startar våren 2019 med Elevstemne for tidlegare elevar. Dette kjem i tillegg til Eittårstreff (Reunion) i februar kvart år.

Me ønsker gamle elevar ved skulen velkommen fredag 7. til søndag 9. juni 2019. Alle tidlegare tilsette er også velkomne!

Ta kontakt med andre du gjekk saman med og gjer avtale om å møtast på Bømlo.

Desse kulla har jubileum i 2019 og er spesielt inviterte til Elevstemnet:

2013/2014:      5-årsjubilantar

2008/2009:      10-årsjubilantar

2003/2004:      15-årsjubilantar

1998/1999:      20-årsjubilantar

1993/1994:      25-årsjubilantar

1988/1989:      30-årsjubilantar

1983/1984:      35-årsjubilantar

Andre årskull kan også koma, dersom dei blir fleire enn 10 personar frå kvart kull.

Program Elevstemne 2019

Vi har laga eit framlegg til program, men me er opne for endringar.

Fredag:
19.00-21.00    Kveldsmat

Laurdag:

08:30                  Morgonsamling
09:00                  Frukost
10:00                  Program i regi av skulen; omvising, informasjon m.v.
13:00                  Graut
15:00                  Kaffi og kaker
17:00                  Samlingar for dei ulike kulla; fotografering m.v.
19:00                  Festmiddag med program
21:00                  Samlingar for dei ulike kulla

Søndag:
08.30-11.00    Frukost

Prisar  for  Elevstemne:

Heile stemnet:                                 kr 1 000
Laurdag til søndag:                        kr    800
Bur heime, men et på skulen:     kr    500
Festmiddag og kaffi:                      kr    450

Når du melder deg på må du opplysa om du er med heile helga eller berre delar av helga. Dei som melder seg på heile helga er prioritert til overnatting på skulen (fleirsengsrom).

Påmeldingsfrist til Elevstemnet er 1. mai. Send e-post til post@bomlo.fhs.no

Me kjem til å legga ut informasjon om stemnet på Facebook, for å prøva å nå flest mogleg.

Det er ikkje høve til å nyta alkohol på Elevstemnet.

Velkommen tilbake til Bømlo Folkehøgskule!