Elevstevne

Vi er klar for nytt Elevstevne i 2023. 

Ta kon­takt med andre du gikk sam­men med, og avtal å møtes på Bømlo!

2017/2018:   5‑årsjubilanter
2012/2013:10-årsju­bi­lanter
2005/2008:  15-årsju­bi­lanter
2002/2003:20-årsju­bi­lanter
1992/1993:30-årsju­bi­lanter
1987/1988:35-årsju­bi­lanter

NB! Elever og ansat­te fra andre årskull er også hjertelig velkommen.

Program Elevstevnet 2023

Vi har laget foreløpig pro­gram, men vi er åpne for endringer.

Fredag 9. juni:
19.00–21.00    Kvelds­mat

Lørdag 10. juni:
08:30 Mor­gen­sam­ling
09:00 Frokost
10:00 Alt. opp­legg; Sig­gjo, båt­tur med Stor­lyren, kajakk­tur, tur til Espevær
14:00 Grøt
15:00 Sam­linger for de ulike årskul­la, med plan­leg­ging av fest­pro­gram
16.00 Pro­gram i regi av skolen; omvis­ing, infor­masjon o.l.
19:00 Fest­mid­dag med pro­gram, fotografer­ing. Kaffe og kak­er
21:00 Sam­linger for de ulike årskullene

Søndag 11. juni:
08.30–11.00    Frokost

Pris­er for Elevstevnet:

Hele stevnet: kr      750
Lørdag til søndag: kr      500
Bor hjemme, men spis­er på skolen: kr      350
Fest­mid­dag og kaffe: kr      250

Når du melder deg på må du oppl­yse om du er med hele hel­gen eller bare delvis. De som melder seg på hele hel­gen er pri­or­itert til over­nat­ting på skolen (flersen­gsrom).

Påmeld­ings­frist 25. mai med e‑post til post@bomlo.fhs.no

Vi kom­mer med mer infor­masjon om stevnet på Face­book, for å prøve å nå flest mulig.

Det er ikke anled­ning til å nyte alko­hol på Elevstevnet.

Velkom­men tilbake til Bøm­lo Folkehøgskule!

Kontakt

Bømlo Folkehøgskule
Olavsplasset 11
5437 Finnås
Tlf.: 53 42 56 50
hei-bomlo-fhs

HEI Bømlo FHS

Enten du er fornøyd eller mener vi kan forbedre oss, setter vi stor pris på tilbakemeldinger om hverdagen din på Bømlo folkehøgskule! Ris eller ros, gleder eller sorger, stort eller smått: Har du noe du vil dele med oss, så send oss en melding! Tilbakemeldingen din plukkes da opp av rektor Magne, og blir brukt i arbeidet vårt for å gjøre skolen vår enda bedre.

Håper vi hører fra deg!

(Du kan velge å være anonym. Men for å gjøre det lettere for skolen å ta tak i tilbakemeldingen din, setter vi pris på om du oppgir navnet ditt.)

hei-bomlo-fhs