Elev­stevne

Elev­stevne for tidli­gere elever og ansatte fredag 11. til søndag 13. juni 2021 er dess­verre avlyst. 

Vi er veldig lei oss for dette men regner med vi kan invi­tere alle til neste år. 

Sett av andre helga i juni 2022! 

Bømlo Folke­høg­skule startet i juni 2019 med Elev­stevne for tidli­gere elever og ansatte. Elev­stevnet 2020 ble dess­verre avlyst på grunn av situa­sjonen rundt koronavirus. 

Ta kontakt med andre du gikk sammen med, og avtal å møtes på Bømlo!

2015/2016:   5‑årsjubilanter
2010/2011:10-årsju­bi­lanter
2005/2006:  15-årsju­bi­lanter
2000/2001:20-årsju­bi­lanter
1995/1996:25-årsju­bi­lanter
1990/1991: 30-årsju­bi­lanter
1985/1986:35-årsju­bi­lanter

NB! Elever og ansatte fra andre årskull er også hjer­telig velkommen.

Program Elev­stevnet 2021

Vi har laget fore­løpig program, men vi er åpne for endringer.

Fredag:
19.00–21.00    Kveldsmat

Lørdag:
08:30 Morgen­sam­ling
09:00 Frokost
10:00 Program i regi av skolen; omvi­sing, infor­ma­sjon o.l.
14:00 Grøt
15:00 Samlinger for de ulike årskulla, med plan­leg­ging av fest­pro­gram
19:00 Fest­middag med program, foto­gra­fe­ring. Kaffe og kaker
21:00 Samlinger for de ulike årskullene

Søndag:
08.30–11.00    Frokost

Priser for Elev­stevnet:
Hele stevnet:                                              kr 750
Lørdag til søndag:                                     kr 500   
Bor hjemme, men spiser på skolen:     kr 300
Fest­middag og kaffe                                 kr  250 

Når du melder deg på må du opplyse om du er med hele helgen eller bare delvis. De som melder seg på hele helgen er prio­ri­tert til over­nat­ting på skolen (fler­sengsrom).

Påmel­dings­frist til Elev­stevnet er 21. mai. Send e‑post til post@bomlo.fhs.no

Vi kommer med mer infor­ma­sjon om stevnet på Face­book, for å prøve å nå flest mulig.

Det er ikke anled­ning til å nyte alkohol på Elevstevnet.

Velkommen tilbake til Bømlo Folkehøgskule!

Kontakt

Bømlo Folkehøgskule
Olavsplasset 11
5437 Finnås
Tlf.: 53 42 56 50
hei-bomlo-fhs

HEI Bømlo FHS

Enten du er fornøyd eller mener vi kan forbedre oss, setter vi stor pris på tilbakemeldinger om hverdagen din på Bømlo folkehøgskule! Ris eller ros, gleder eller sorger, stort eller smått: Har du noe du vil dele med oss, så send oss en melding! Tilbakemeldingen din plukkes da opp av rektor Magne, og blir brukt i arbeidet vårt for å gjøre skolen vår enda bedre.

Håper vi hører fra deg!

(Du kan velge å være anonym. Men for å gjøre det lettere for skolen å ta tak i tilbakemeldingen din, setter vi pris på om du oppgir navnet ditt.)

hei-bomlo-fhs