Tar elevene back to basics

– Sammen skal vi hente fram nysgjerrigperen i oss, utforske og eksperimentere – for å finne mer bærekraftige måter å leve livene våre på, sier lærer Kristine Morton.

Inspirert av urfolk som lever fullstendig i balanse med naturen, ønsker lærer Kristine Morton at elevene på den helt nye «Back 2 Basics: Europa»-linjen på Bømlo folkehøgskule skal kjenne på livskvaliteten som kommer med å leve mer i harmoni med seg selv, andre og naturen.

– Det handler i bunn og grunn om kjærlighet: Om man elsker seg selv vil man ikke skade seg selv, sine medmennesker eller miljøet, mener Morton, som er nyansatt lærer på linjen.

– For meg handler «back to basics» også mye om å hente fram igjen god gammel kunnskap som er i ferd med å gå i glemmeboken. Hva kan vi for eksempel spise av det naturen gir oss, og hvordan tilbereder og tar vi vare på råvarene, spør lærer Kristine Morton.

Tar ungdommen på pulsen

Hun opplever et stadig større engasjement for miljøspørsmål hos ungdommen, blant annet båret fram av Greta Thunberg og de mange skoleelevene som streiker for klimaet.

– Dette viser at de unge våger å ta tak og si ifra. De forstår at miljøvern og bærekraft i ytterste konsekvens handler om menneskehetens overlevelse, og at vi på mange områder må litt «back to basics», sier Morton.

Det ferske studietilbudet er allerede på god vei til å fylles opp, men det er enda mulig å sikre seg en plass på linjen. Morton ønsker alle hjertelig velkommen.

– Jeg håper på et virkelig bredt spekter av ungdommer på linjen – alt fra ihuga miljøvernere til gutter og jenter som ikke bryr seg en døyt om klima og miljø. En god miks av elever med ulike ståsteder vil bidra positivt både til dynamikken og diskusjonene i gruppen, mener læreren, som har lang erfaring fra folkehøgskole-, utviklings- og humanitært arbeid i inn- og utland.

Hun planlegger nå en ringerunde til sine nye elever for å høre hva de er opptatt av, og hva de ønsker å lære mer om. 

Gamle håndverkstradisjoner kan være nyttige når elevene skal utforske sunnere, mer miljøvennlige og bærekraftige måter å leve på.

Skal utforske alternativene

Læreren gleder seg til å møte elevene og ta fatt på skoleåret på Bømlo.

På Back 2 Basics skal vi sammen hente fram nysgjerrigperen i oss, utforske og eksperimentere – for å finne sunnere, mer miljøvennlige og bærekraftige måter å leve livene våre på.For meg handler «back to basics» også mye om å hente fram igjen god gammel kunnskap som er i ferd med å gå i glemmeboken. Hva kan vi spise av det vi finner i naturen, og hvordan tilbereder og tar vi vare på råvarene? Hvilke håndverkstradisjoner kan være til nytte for oss i våre moderne liv? Elevene skal også på linjetur i løpet av året, og ved å reise sakte starter vi turen allerede idet vi forlater skolen. Det gir rom for flere opplevelser enn om vi bare hopper på et fly.

– Vestlandsnaturen gir en fantastisk ramme

–  Den fantastiske vestlandsnaturen gir en flott ramme for undervisning og sosiale aktiviteter, og gode naturopplevelser er jo i seg selv en motivasjon for å bry seg om kloden og nesten sin. På mitt første besøk på Bømlo ble jeg dessuten grundig sjarmert av lokalsamfunnet, som jeg opplevde som imøtekommende og inkluderende. Og et lokalsamfunn hvor folk tar vare på hverandre, det er jo bærekraft i praksis!

Inspirert av urfolk som lever fullstendig i balanse med naturen, skal elevene på den helt nye «Back 2 Basics: Europa»-linjen på Bømlo folkehøgskule kjenne på livskvaliteten som kommer med å leve mer i harmoni med seg selv, andre og naturen.

Selv har 38-åringen et ønske om en gang å kunne leve helt selvberget. – Etter hvert som jeg har tilegnet meg ny kunnskap, har jeg gradvis begynt å leve mer miljøvennlig og bærekraftig. Den utviklingen ønsker jeg å fortsette – sammen med elevene på Back 2 Basics: Europa, avrunder læreren, som oppfordrer alle interesserte til å søke.

Tilbake til bloggen