På Bømlo Folke­høg­skule er det 18 års alders­grense. Det betyr at du må fylle 18 året du søker. Gjen­nom­snitts­al­deren på skolen er på vel 19 år.