Teknoprenør — California

Innhold på siden:

På Teknoprenør-linja utvikler vi de teknologiske ferdighetene og entreprenørskapskompetansen din, for å gjøre deg best mulig rustet til å kunne starte og drive en nytenkende teknologibedrift.

Studieinnhold

Innovasjon • Forretningsutvikling • Gründermentalitet • Sosiale medier • Teknologiske ferdigheter • Samarbeid • Problemløsing • Prototyper • Lokale bedrifter • Cybersikkerhet • Kunstig intelligens • Studietur til California og Silicon Valley

Om studiet

Drømmer du om å starte din egen teknologibedrift? Ønsker du å utvikle de teknologiske ferdighetene og entreprenørskapskompetansen din? Da er et år på denne linja et godt valg for veien videre!

Når vi hører ordet teknoprenør, tenker nok mange av oss “hva eller hvem er det?”. Om vi derimot hører Steve Jobs (Apple), Bill Gates (Microsoft), Jeff Bezos (Amazon), Mark Zuckerberg (Meta/Facebook), Elon Musk (Tesla/Paypal/SpaceX) eller Whitney Wolfe Herd (Bumble), nikker langt flere gjenkjennende. Fellesnevneren for alle seks er at de er teknoprenører, og fellesnevneren for forretningsmodellen til mange av verdens mest innflytelsesrike teknologibedrifter er at den startet som «bare» en god ide.

Samfunnet er i konstant endring og vi står ovenfor store utfordringer, som klimaendringer, sosiale ulikheter og omstilling. Det er et stort behov for gründere og forretningsutviklere som kan bidra til en positiv endring. Mange ledende teknologiselskaper og gründerbedrifter i verden er grunnlagt av personer med bakgrunn i teknologientreprenørskap, og dette er et stadig viktigere felt i dagens digitale samfunn.

På Teknoprenør-linja fokuserer vi på å dyrke og utvikle teknologiske ferdigheter, gründermentaliteten og -kompetansen som trengs for å kunne starte og drive en nytenkende teknologibedrift. Stort fokus på innovasjon og gründerånd er selve grunntankegangen for moderne entreprenørskap, og teknoprenører legger stor vekt på nytenking og evne til å se nye muligheter ved å ta i bruk allerede etablerte tjenester – som sosiale medier, kunstig intelligens og entreprenørkanaler.

Fram mot linjeturen i november fokuserer vi på teknologitrender og innovasjon, forretningsutvikling, markedsføring og finansiering. Det blir lagt opp til samarbeid for å utvikle ideer og prototyper – både mellom elever på linja og med lokale bedrifter.

I vårsemesteret jobber vi videre med ideene og forretningsmodellene våre. Tett dialog med Ungt Entreprenørskap, Trainee West og lokale bedrifter gir både inspirasjon og kunnskap til videre nytenkning. Kanskje blir det vi som står for “The next big thing”?

Om linjeturen

Studieturen tar oss til California. Teknogründermiljøet i Silicon Valley er reisens hovedmål, men også San Fransisco og Los Angeles ønsker besøk av oss! Her vil vi få inspirasjon og innsikt både fra noen av verdens mest innflytelsesrike teknologibedrifter og ferske startups.

Og når vi først er 14 til 16 dager i «the Golden State», må vi selvfølgelig også besøke ikoniske steder som Golden Gate-broen, Muir Woods, Fisherman's Wharf, Alcatraz, Big Sur, Hollywood Boulevard, Universal Studios, Griffith Observatory & Hollywood-sign, samt Santa Monica og Venice Beach – for å nevne noen av mulighetene.

Bildegalleri

Linjepris: 138000,-*

Evt. tillegg
Lån og stipend

Les mer under Pris og prak­tisk info.

* Inklud­er­er lin­je­tur, inn­meld­ingspenger, felles­tur­er, generelle‑, felles- og opphold­sut­gifter (dobbel­trom). Kost­nad­er til vak­sine kom­mer i tillegg.

** Fra statens lånekasse får du låne 117 170,- der 40% gjøres om til stipend når du har gjen­nom­ført skoleåret hos oss.

Ta med egen PC til bruk i linjefaget.

Windows10 er å foretrekke, men er ikke et krav.

Torsdag og fredag er viet til valgfag. Vi ønsker å tilby et bredt spekter av fag, kurs og aktiviteter som kan knytte elevene på tvers av linjene. Les mer.

Fellesfag er de vi har sammen med hele skolen. Det kan være faste samlinger i uken eller årlige prosjekter som vi samarbeider om å arrangere. Les mer.

Klikk her for å se skolebrosjyren vår!

Du kan også ta kontakt med oss for å få brosjyren tilsendt i posten, om du ønsker det.

hei-bomlo-fhs

HEI Bømlo FHS

Enten du er fornøyd eller mener vi kan forbedre oss, setter vi stor pris på tilbakemeldinger om hverdagen din på Bømlo folkehøgskule! Ris eller ros, gleder eller sorger, stort eller smått: Har du noe du vil dele med oss, så send oss en melding! Tilbakemeldingen din plukkes da opp av rektor Magne, og blir brukt i arbeidet vårt for å gjøre skolen vår enda bedre.

Håper vi hører fra deg!

(Du kan velge å være anonym. Men for å gjøre det lettere for skolen å ta tak i tilbakemeldingen din, setter vi pris på om du oppgir navnet ditt.)

hei-bomlo-fhs