Entreprenørskap & Innovasjon

Synes du det er gøy med teknologi og nyskaping? Bor det kanskje en framtidig gründer i deg? Interessert i det grønne skiftet og havnæringene? Da er dette linja for deg!

Om studiet

Bømlo og nabokommunene er i dag vertskap for noen av Norges ledende innovasjons- og utviklingsmiljøer innen grønn skipsfart og bærekraftig havbruk. Her, midt i smørøyet av den teknologiske utviklingen, kan du sikre deg en enestående innsikt i mulighetene og utfordringene havnæringene har å jobbe med. Du får også bidra aktivt til å skyve det grønne skiftet framover.

Hvordan kan vi redusere og fjerne klima- og miljøutslippene fra skip og båter? Hvordan kan havbruksnæringen skaffe oss mat på bordet på en mest mulig dyre-, klima- og miljøvennlig måte? Hvordan kan flytende havvindmøller levere mer av den fornybare kraften vi trenger og vil trenge i årene som kommer? Dette er hovedtemaene vi kommer til å fordype oss i.

Vi samarbeider tett med lokale og internasjonale selskaper som energigiganten Equinor, teknologikonsernet Wärtsilä og offshorerederiet Eidesvik. Disse selskapene vil gjennom året servere oss ulike problemstillinger som du og dine medelever skal prøve å løse.

Gjennom et entreprenørskapsprogram ledet av Entreprenerdy, jobber vi oss gjennom hele innovasjonsprosessen – fra aller første ide og fram til en løsning som er klar for markedet. Til hjelp med problemløsingen, produksjon av prototyper og testing av løsningene vi kommer fram til, benytter vi oss av kunnskapen og utstyret til vår samarbeidspartner Bømlo vidaregåande skule. Skolen har et sterkt fagmiljø innen teknologi-, industri- og IT-fag, maritime fag og havbruk, og er lokalisert i et helt nytt teknologisenter som skolen deler med næringslivet.

Smakebiter fra linja

  • Grønn skipsfart
  • Bærekraftig havbruk
  • Flytende havvind
  • Innovasjon
  • Entreprenørskap
  • Teknologi

Linjetur: Norge, Vestlandet

Vi har ikke én lang linjetur der vi skal gjøre alt. I stedet blir det det en rekke studieturer og bedriftsbesøk gjennom året, der det meste av fartingen skjer på Vestlandet.

Om studieturen

Her skal vi blant annet borde skip og oppdrettsanlegg, besøke hovedkontorer og utviklingsmiljøer, og vi skal sjekke ut testsenter og demonstrasjonsanlegg.

Smakebiter fra linjeturen

  • Borde skip og oppdrettsanlegg
  • Besøke hovedkontorer og utviklingsmiljøer
  • Sjekke ut testsenter og demonstrasjonsanlegg

Teknologi + Innovasjon & Entreprenørskap

Navn Navnesen

Om læreren