Down under: Australia

Denne linja vil fokusere på urbefolkningen i Australia og landet generelt. Vi skal «reise» tilbake i tid og se på hvordan aboriginerne og maoriene mente verden ble til, hvordan de levde og hvordan de lever i dag.

I tillegg til dette sammenligner vi urbefolkninger generelt og tar for oss vår egen urbefolkning, samene. Vi ser på forskjeller og likheter, kunsten og musikken. Har de blitt integrert eller assimilert? Hva kan vi lære av historien og dra nytte av i dag? Undervisningen blir både teoretisk og praktisk.

HØSTSEMESTERET

Vi gjør oss først kjent med landene og urbefolkningene. Vi starter med the Creation time, som er ifølge aboriginerne, selve begynnelsen av alt liv på jorden. Sjeler steg opp av jorden og dannet det vi har rundt oss i dag av elver, fjell osv.

Hvordan levde urbefolkningen frem til James Cook kom til landet i 1770, og Australia ble «tatt» av England. Hva skjedde så videre med befolkningen som allerede levde i Australia? Hva menes med «the Stolen generation»?

Hvor kom maoriene fra? Hva levde de av og var det en forskjell på måten de ble behandlet på da James Cooc også gikk i land her?

Vi forbereder oss på turen DOWN UNDER!

LINJETUR TIL AUSTRALIA

Tre ukers studietur med en reise inn i hjertet av Australia. Vi starter i Adelaide og kjører inn i Northern Territory og Alice Springs. Vi sover under åpen himmel, lager middager på bålet og besøker steder som har stor betydning for aboriginerne mellom annet Uluru. Aboriginernes hellige sten.

Vi avslutter turen med by og strandliv i Sydney.

Linjeturen til Australia koster ca kr 36 000.

VÅRSEMESTERET

Vi tar med oss erfaringene vi har gjort oss på turen inn i klasserommet, og ser på hvordan urbefolkningen lever i dag.

Kanskje vi får til å lage vår egen urbefolknings kunstutstilling ved å ta i bruk materiale de brukte og bruker?

Ved linja Down under er det Lise Skarsbø Bordvik, som er lærer. Hun er utdannet lektor med master i engelsk, har historie som undervisningsfag og har studert i Australia.

Pakkeliste

Dette bør du ha med deg til Australia.