Hvorfor velge Miljø & bærekraft?

Av Johanne Sjursen Aga Jeg valgte å gå linja Miljø & Bære­kraft på Bømlo Folke­høg­skole fordi jeg ville lære hvordan jeg kunne leve mer bære­kraftig, men jeg visste ikke helt hvordan. Rundt meg og i samfunnet gene­relt var det mye fokus på, og snakk om miljø, og jeg begynte å få dårlig samvit­tighet over mitt […]

Alek­sander René Fron­téri om Miljø & Bærekraft

Det er helt umulig å vite hvordan folke­høg­skole­året kommer til å bli, men det er garan­tert at det blir et spen­nende, lære­rikt og variert år. Det er vans­kelig å vite, fordi du aldri vet hvilke mennesker du vil dele året sammen med! Det beste med å ha gått linja Miljø og Bære­kraft var å møte andre som […]

Sondre Skaar om Friluftsliv: Kyst & fjell

At jeg valgte å gå et år på Bømlo FHS har jeg aldri angret på! Det ga meg så utrolig mange gode turer, opple­velser og ikke minst minner. Skolen og lærerne legger opp til et veldig bra miljø, hvor man får mulighet til å utvikle seg selv og få venner for livet!  Da jeg ankom skolen […]

Erika Hagen Mathiesen om Global soli­da­ritet: Latin-Amerika

Da jeg søkte på Bømlo Folke­høg­skole, var det i hovedsak fordi jeg ønsket en pause mellom VGS og studier, i tillegg til at jeg hadde en stor drøm om å besøke Latin-Amerika. Likevel, skulle jeg få en stor positiv over­ras­kelse da jeg bare etter noen få dager, forsto at FHS var så mye mer enn bare en […]

Eirin Glim­stad om Down Under

Livet på folke­høg­skole er fantas­tisk, og livet som folke­høg­skole­elev på Bømlo Folke­høg­skule er enda bedre! 

Anna Mo Andre­assen om Friluftsliv: Vill vest

Jeg husker det som om det var i går da jeg satt hjemme, forvirra som få, og ikke skjønte hvilken folke­høg­skole jeg burde velge. At mitt valg til slutt landet på Bømlo Folke­høg­skule, og linja Friluftsliv: Vill vest, er jeg evig takk­nemlig for! Hva frister vel ikke mer enn å ha vest­lands­na­turen som sitt klasserom […]

Øystein Sand om Fokus: Afrika

Jeg har alltid drømt om å reise til Afrika. Etter å ha finkjemmet kata­lo­gene til utal­lige folke­høg­skoler ble Fokus: Afrika på Bømlo Folke­høg­skule etter­hvert det åpen­bare valget. Linja kunne by på spen­nende opplegg og en even­tyrlig linjetur. Kombi­nert med uslåelig vest­lands­natur og valgfag med friluftsliv, kajakk og klat­ring ble valget noe jeg aldri har angret på. 

Sara Shi Øyen om Fokus: Latin-Amerika

Som jeg savner klassen og den fantas­tiske tiden vi hadde sammen på linja Fokus: Latin-Amerika! Selv om man kommer til å bli kjent med alle på skolen gjennom året, er det noe helt spesielt med gjengen man går i klasse med. Her møter du mange ulike personer og frem­ti­dige venner, som alle deler en felles inter­esse for denne ekso­tiske verdens­delen i vest. På linjetur får man unike opple­velser sammen, og blir kjent med hver­andre på en helt ny måte. Man kan trygt si at vi ble en godt sammen­spleiset vennegjeng. 

Jenny om Fokus Afrika

En av mange flotte ting ved Bømlo Folke­høg­skule er arran­ge­men­tene vi står for. Freds­fes­tival, revyuke og en fami­liedag og matfes­tival for å samle inn penger til forskjel­lige prosjekter og turer.