Sondre Skaar om Friluftsliv: Kyst & fjell

At jeg val­gte å gå et år på Bøm­lo FHS har jeg aldri angret på! Det ga meg så utrolig mange gode tur­er, opplevelser og ikke minst min­ner. Skolen og lær­erne leg­ger opp til et veldig bra miljø, hvor man får mulighet til å utvikle seg selv og få ven­ner for livet!  Da jeg ankom skolen […]

Eirin Glimstad om Down Under

Livet på folke­høgskole er fan­tastisk, og livet som folke­høgskoleelev på Bøm­lo Folke­høgskule er enda bedre! 

Anna Mo Andreassen om Friluftsliv: Vill vest

Jeg husker det som om det var i går da jeg satt hjemme, forvir­ra som få, og ikke skjønte hvilken folke­høgskole jeg burde velge. At mitt valg til slutt lan­det på Bøm­lo Folke­høgskule, og lin­ja Friluft­sliv: Vill vest, er jeg evig takknem­lig for! Hva fris­ter vel ikke mer enn å ha vest­land­sna­turen som sitt klasserom […]

Øystein Sand om Fokus: Afrika

Jeg har alltid drømt om å reise til Afri­ka. Etter å ha finkjem­met kat­a­lo­gene til utal­lige folke­høgskol­er ble Fokus: Afri­ka på Bøm­lo Folke­høgskule etter­hvert det åpen­bare val­get. Lin­ja kunne by på spen­nende opp­legg og en even­tyrlig lin­je­tur. Kom­bin­ert med uslåelig vest­land­snatur og val­gfag med friluft­sliv, kajakk og kla­tring ble val­get noe jeg aldri har angret på. 

Sara Shi Øyen om Fokus: Latin-Amerika

Som jeg savn­er klassen og den fan­tastiske tiden vi hadde sam­men på lin­ja Fokus: Latin-Ameri­ka! Selv om man kom­mer til å bli kjent med alle på skolen gjen­nom året, er det noe helt spe­sielt med gjen­gen man går i klasse med. Her møter du mange ulike per­son­er og frem­tidi­ge ven­ner, som alle del­er en felles inter­esse for denne ekso­tiske ver­dens­de­len i vest. På lin­je­tur får man unike opplevelser sam­men, og blir kjent med hveran­dre på en helt ny måte. Man kan trygt si at vi ble en godt sam­men­spleiset vennegjeng. 

Jenny om Fokus Afrika

En av mange flotte ting ved Bøm­lo Folke­høgskule er arrange­mentene vi står for. Freds­fes­ti­val, revyuke og en fam­i­liedag og mat­fes­ti­val for å sam­le inn penger til forskjel­lige pros­jek­ter og turer.

Linnea om Fokus Latin-Amerika

Å være elev ved Latin Amer­i­­ka-lin­­jen på Bøm­lo Folke­høgskole er litt av en opplevelse. Skolen server­er et under­vis­ning­sop­p­legg du selv er delak­tig i å bestemme hvor­dan skal være, og du slip­per å måtte svare til strenge videregående-krav. De første måne­dene bruk­te vi under­vis­ningstimene til å for­berede oss til lin­je­turen vår.

Laurits om Friluftsliv Sør-Afrika

“For et år! For en skole! For noen opplevelser! Viss du leter etter en lin­je med et bredt spek­ter av aktiviteter, så er du kom­met rik­tig. Kajakk­tur i solnedgang på Bøm­lo, raft­ing i Zam­bezi Riv­er, skikjøring i snø­fylte anlegg i Røl­dal og surf­ing på noen av Sør-Afrikas beste sur­fe­plass­er er bare noen av de ufor­glem­melige øye­b­likkene fra dette året.