Reisebrev fra Gambia

Etter å ha drømt og gledet oss til 3 ukers studi­etur til Gam­bia i Vest Afri­ka var vi endelig på vei!

Reisebrev fra Afrika

Å få oppleve Afri­ka er noe vi kom­mer til å ta med oss resten av livet, med kon­trast­fylte begiven­heter fra første stund.

Reisebrev fra Sør-Afrika

Hei­hei Bømlo!
Nå sit­ter vi på avs­lut­tningsmid­da­gen i Sør-Afri­ka. For noen fan­tastiske tre uker vi har hatt, fylt med opplevelser vi alltid kom­mer til å huske! 

Verden venter på deg!

Kjen­ner du reiselysten boble? Nå lig­ger ver­den igjen åpen for oss! Som elev på Bøm­lo Folke­høgskule får du tilbud om lin­je- og felles­tur­er til des­ti­nasjon­er som skaper opplevelser, læring, nye per­spek­tiv­er og ettertanke.

Reisebrev fra Latin-Amerika

Alt er plan­lagt og tilret­te­lagt: etter mange uker med for­bere­delser står endelig tre uker i farg­erike Ecuador og Colom­bia for tur. Ai caramba!

Hilsen fra Equador

De siste dagene i Ecuador tilbrak­te Fokus: Latin-Amer­i­­ka i urfolk­sland­byen Chilca­pam­ba i Andes. Her var vi friv­il­lig på den lokale bar­neskolen, vi lek­te med bar­na i barne­ha­gen og vi del­tok i jord­bruk­sar­beid. Vi har også gått på tur i fjel­lene og lært om medis­in­planter. Nå er vi på plass i Colombia!

Reisebrev fra Sør-Afrika

I starten av novem­ber hadde friluft­sliv klassen ved Bøm­lo folke­høyskole en treuk­er­stur til Afrika.