Reisebrev fra Gambia

Etter å ha drømt og gledet oss til 3 ukers studi­etur til Gam­bia i Vest Afri­ka var vi endelig på vei!

Reisebrev fra Afrika

Å få oppleve Afri­ka er noe vi kom­mer til å ta med oss resten av livet, med kon­trast­fylte begiven­heter fra første stund.

Reisebrev fra Sør-Afrika

Hei­hei Bømlo!
Nå sit­ter vi på avs­lut­tningsmid­da­gen i Sør-Afri­ka. For noen fan­tastiske tre uker vi har hatt, fylt med opplevelser vi alltid kom­mer til å huske! 

Reisebrev fra Latin-Amerika

Alt er plan­lagt og tilret­te­lagt: etter mange uker med for­bere­delser står endelig tre uker i farg­erike Ecuador og Colom­bia for tur. Ai caramba!

Reisebrev fra Sør-Afrika

I starten av novem­ber hadde friluft­sliv klassen ved Bøm­lo folke­høyskole en treuk­er­stur til Afrika.