Hvorfor velge Miljø & bærekraft?

Av Johanne Sjursen Aga Jeg valgte å gå linja Miljø & Bære­kraft på Bømlo Folke­høg­skole fordi jeg ville lære hvordan jeg kunne leve mer bære­kraftig, men jeg visste ikke helt hvordan. Rundt meg og i samfunnet gene­relt var det mye fokus på, og snakk om miljø, og jeg begynte å få dårlig samvit­tighet over mitt […]

Alek­sander René Fron­téri om Miljø & Bærekraft

Det er helt umulig å vite hvordan folke­høg­skole­året kommer til å bli, men det er garan­tert at det blir et spen­nende, lære­rikt og variert år. Det er vans­kelig å vite, fordi du aldri vet hvilke mennesker du vil dele året sammen med! Det beste med å ha gått linja Miljø og Bære­kraft var å møte andre som […]