Aleksander René Frontéri om Miljø & Bærekraft

Det er helt umulig å vite hvordan folkehøgskoleåret kommer til å bli, men det er garantert at det blir et spennende, lærerikt og variert år. Det er vanskelig å vite, fordi du aldri vet hvilke mennesker du vil dele året sammen med! Det beste med å ha gått linja Miljø og Bærekraft var å møte […]

Tar elevene back to basics

Lærer Kristine Morton har lang erfaring fra folkehøgskole-, utviklings- og humanitært arbeid i inn- og utland.