Reisebrev fra Gambia

Etter å ha drømt og gledet oss til 3 ukers studi­etur til Gam­bia i Vest Afri­ka var vi endelig på vei!

Presentasjon av linjelærer Guro

Mitt mål er å gjøre det jeg kan for at skoleåret blir lærerikt, sosialt og at alle finner den beste ver­sjo­nen av seg selv- for seg selv, men også i møte med andre mennesker.

Fra elev ved Bømlo Folkehøgskule til sykepleier

Etter videregående var jeg usikker på hva jeg ville stud­ere, og etter å ha hørt mye pos­i­tivt om folke­høgskole bestemte jeg meg for å søke selv. Jeg må si jeg var rimelig spent og nervøs den første dagen. Plut­selig var jeg aleine på ei øy mile­vis hjem­me­fra! Heldigvis var alle de andre i akku­rat samme […]