Presen­ta­sjon av linje­lærer Guro

Mitt mål er å gjøre det jeg kan for at skole­året blir lære­rikt, sosialt og at alle finner den beste versjonen av seg selv- for seg selv, men også i møte med andre mennesker.

Fra elev ved Bømlo Folke­høg­skule til sykepleier

Etter videre­gå­ende var jeg usikker på hva jeg ville studere, og etter å ha hørt mye posi­tivt om folke­høg­skole bestemte jeg meg for å søke selv. Jeg må si jeg var rimelig spent og nervøs den første dagen. Plut­selig var jeg aleine på ei øy milevis hjem­mefra! Heldigvis var alle de andre i akkurat samme […]