Presentasjon av linjelærar Øyvind

Det vik­tig­ste for meg som lær­er ved Bøm­lo Folke­høgskule er å legge til rette for store natur­op­plevelser, legge til rette for utfor­dringer og mestring­sop­plevelser, inspirere til friluft­sliv som livsstil, skape felleskap med andre og skape gode min­ner for resten av livet.

Presentasjon linjelærar kjetil

Mitt hov­ud­mål for deg som elev på Bøm­lo FHS, er at når skuleåret er slutt, så reis­er du i frå oss med eit lass av gode opplevingar

Presentasjon av linjelærer Guro

Mitt mål er å gjøre det jeg kan for at skoleåret blir lærerikt, sosialt og at alle finner den beste ver­sjo­nen av seg selv- for seg selv, men også i møte med andre mennesker.