Presen­ta­sjon av linje­lærar Øyvind

Det viktigste for meg som lærer ved Bømlo Folke­høg­skule er å legge til rette for store natur­opp­le­velser, legge til rette for utford­ringer og mest­ringsopp­le­velser, inspi­rere til friluftsliv som livs­stil, skape felle­skap med andre og skape gode minner for resten av livet.

Presen­ta­sjon av linje­lærer Guro

Mitt mål er å gjøre det jeg kan for at skole­året blir lære­rikt, sosialt og at alle finner den beste versjonen av seg selv- for seg selv, men også i møte med andre mennesker.