Presen­ta­sjon av linje­lærar Øyvind

Det viktigste for meg som lærer ved Bømlo Folke­høg­skule er å legge til rette for store natur­opp­le­velser, legge til rette for utford­ringer og mest­ringsopp­le­velser, inspi­rere til friluftsliv som livs­stil, skape felle­skap med andre og skape gode minner for resten av livet.

Sturla om Friluftslivlinja

Året på Bømlo Folke­høg­skule har gitt meg venner over hele landet. Og det var viktig for meg å ta med meg disse flotte mennes­kene videre i livet. Bømlo Folke­høg­skule la til rette for gode rela­sjoner mellom elever og ansatte. Det var alltid et smil og en vennlig tone. Og nettopp dette har jeg tatt med […]

– Jeg har fått et helt nytt forhold til friluftsliv

Før måtte fami­lien gjerne hale byjenta Kris­tine Sandnes ut i skog og mark. Nå er det hun som ivrer for fjell­turer og over­nat­tinger i telt. – Jeg anbe­faler frilufts­livs­lin­jene på Bømlo folke­høg­skule varmt til alle, uansett om du alle­rede er frilufts­men­neske eller bare ønsker et anner­ledes skoleår der du utfordrer og utvikler deg selv, smiler 21-åringen […]

Sondre Skaar om Friluftsliv: Kyst & fjell

At jeg valgte å gå et år på Bømlo FHS har jeg aldri angret på! Det ga meg så utrolig mange gode turer, opple­velser og ikke minst minner. Skolen og lærerne legger opp til et veldig bra miljø, hvor man får mulighet til å utvikle seg selv og få venner for livet!  Da jeg ankom skolen […]

Laurits om Friluftsliv Sør-Afrika

“For et år! For en skole! For noen opple­velser! Viss du leter etter en linje med et bredt spekter av akti­vi­teter, så er du kommet riktig. Kajakktur i solned­gang på Bømlo, rafting i Zambezi River, skikjø­ring i snøfylte anlegg i Røldal og surfing på noen av Sør-Afrikas beste surfe­plasser er bare noen av de ufor­glem­me­lige øyeblik­kene fra dette året.