Mitt år på Friluftsliv Kyst og Fjell

Jeg husker da jeg søk­te på Bøm­lo Folke­høgskole i fjor var målet mitt først og fremst å komme meg bort fra hjemmest­edet mitt. Spe­sielt med tanke på at det hadde gått et år med Coro­na og innskrenkninger. Jeg bor egentlig i Tysk­land i Köln, men er halvt norsk, siden mam­ma kom­mer fra Norge. Gjen­nom henne […]

Thea om Friluftsliv Kyst & Fjell

Året mitt på Bøm­lo Folke­høgskule har gitt meg så mye!  Jeg har fått ven­ner for livet og lært masse om meg selv.  Alle fine min­ner fra huskvelder, friluft­sliv, tur til Est­land og Sør-Afri­­ka med bra men­nesker ville jeg aldri byt­tet mot noe! Hilsen Thea H. elev 2021/2022