Anna om Latin-Amerika-linja

Eg gjekk på linja Fokus: Latin-Amerika på Bømlo Folke­høg­skule året 2017/2018. Å ha eit år utan forvent­nings­press, der du berre skal foku­sere på å ha det bra, er noko eg trur alle treng. Folke­høg­skulen lærte meg at ein må tørre å satse, i tillegg til at presset om å komme raskt vidare i livet er ikkje […]

Hilsen fra Equador

De siste dagene i Ecuador tilbrakte Fokus: Latin-Amerika i urfol­ks­land­byen Chil­capamba i Andes. Her var vi frivillig på den lokale barne­skolen, vi lekte med barna i barne­hagen og vi deltok i jord­bruks­ar­beid. Vi har også gått på tur i fjel­lene og lært om medi­sin­planter. Nå er vi på plass i Colombia!

Erika Hagen Mathiesen om Global soli­da­ritet: Latin-Amerika

Da jeg søkte på Bømlo Folke­høg­skole, var det i hovedsak fordi jeg ønsket en pause mellom VGS og studier, i tillegg til at jeg hadde en stor drøm om å besøke Latin-Amerika. Likevel, skulle jeg få en stor positiv over­ras­kelse da jeg bare etter noen få dager, forsto at FHS var så mye mer enn bare en […]

Sara Shi Øyen om Fokus: Latin-Amerika

Som jeg savner klassen og den fantas­tiske tiden vi hadde sammen på linja Fokus: Latin-Amerika! Selv om man kommer til å bli kjent med alle på skolen gjennom året, er det noe helt spesielt med gjengen man går i klasse med. Her møter du mange ulike personer og frem­ti­dige venner, som alle deler en felles inter­esse for denne ekso­tiske verdens­delen i vest. På linjetur får man unike opple­velser sammen, og blir kjent med hver­andre på en helt ny måte. Man kan trygt si at vi ble en godt sammen­spleiset vennegjeng. 

Linnea om Fokus Latin-Amerika

Å være elev ved Latin Amerika-linjen på Bømlo Folke­høg­skole er litt av en opple­velse. Skolen serverer et under­vis­ningsopp­legg du selv er delaktig i å bestemme hvordan skal være, og du slipper å måtte svare til strenge videre­­gå­ende-krav. De første måne­dene brukte vi under­vis­nings­ti­mene til å forbe­rede oss til linje­turen vår.