Lars om Afrikalinja

Etter videre­gå­ende var jeg lei av å sitte på den tradi­sjo­nelle skole­benken. Derfor dro jeg på Bømlo for et litt anner­ledes år. Jeg husker godt første dagen på Bømlo. Jeg var nervøs fordi dette var et sted hvor jeg ikke kjente noen, en følelse jeg ikke hadde kjent siden jeg begynte på barne­skolen. Men nervøsiteten […]

Øystein Sand om Fokus: Afrika

Jeg har alltid drømt om å reise til Afrika. Etter å ha finkjemmet kata­lo­gene til utal­lige folke­høg­skoler ble Fokus: Afrika på Bømlo Folke­høg­skule etter­hvert det åpen­bare valget. Linja kunne by på spen­nende opplegg og en even­tyrlig linjetur. Kombi­nert med uslåelig vest­lands­natur og valgfag med friluftsliv, kajakk og klat­ring ble valget noe jeg aldri har angret på. 

Jenny om Fokus Afrika

En av mange flotte ting ved Bømlo Folke­høg­skule er arran­ge­men­tene vi står for. Freds­fes­tival, revyuke og en fami­liedag og matfes­tival for å samle inn penger til forskjel­lige prosjekter og turer.