Ida om året på Bømlo Folkehøgskule

Hadde noen for­t­alt meg da jeg var 18 år at jeg skulle fly­tte til andre siden av lan­det, til en liten øy i hav­gapet fylt av men­nesker jeg over­hodet ikke kjente – hadde jeg blitt overveldet. Lite vis­ste jeg at dette et år senere skulle bli realiteten, og at denne lille øya skulle bli det […]

Reisebrev fra Afrika

Å få oppleve Afri­ka er noe vi kom­mer til å ta med oss resten av livet, med kon­trast­fylte begiven­heter fra første stund.

Presentasjon linjelærar kjetil

Mitt hov­ud­mål for deg som elev på Bøm­lo FHS, er at når skuleåret er slutt, så reis­er du i frå oss med eit lass av gode opplevingar

Lars om Afrikalinja

Etter videregående var jeg lei av å sitte på den tradis­jonelle skolebenken. Der­for dro jeg på Bøm­lo for et litt annerledes år. Jeg husker godt første dagen på Bøm­lo. Jeg var nervøs for­di dette var et sted hvor jeg ikke kjente noen, en følelse jeg ikke hadde kjent siden jeg beg­y­nte på bar­neskolen. Men nervøsiteten […]

Øystein Sand om Fokus: Afrika

Jeg har alltid drømt om å reise til Afri­ka. Etter å ha finkjem­met kat­a­lo­gene til utal­lige folke­høgskol­er ble Fokus: Afri­ka på Bøm­lo Folke­høgskule etter­hvert det åpen­bare val­get. Lin­ja kunne by på spen­nende opp­legg og en even­tyrlig lin­je­tur. Kom­bin­ert med uslåelig vest­land­snatur og val­gfag med friluft­sliv, kajakk og kla­tring ble val­get noe jeg aldri har angret på. 

Jenny om Fokus Afrika

En av mange flotte ting ved Bøm­lo Folke­høgskule er arrange­mentene vi står for. Freds­fes­ti­val, revyuke og en fam­i­liedag og mat­fes­ti­val for å sam­le inn penger til forskjel­lige pros­jek­ter og turer.