Vill Vest på Bømlo

På lin­ja «Friluft­sliv: Vill Vest» nyt­tar dei naturen som klasserom heile året. Og kan­skje er dette ei sunn motvekt til kra­va som unge møter i dag? Lærar, Øyvind Rolf­snes-Flock, mein­er det er vik­tig å inspir­era ele­vane til friluft­sliv som livsstil. Me tok ein triv­e­leg prat med han.

Verden venter på deg!

Kjen­ner du reiselysten boble? Nå lig­ger ver­den igjen åpen for oss! Som elev på Bøm­lo Folke­høgskule får du tilbud om lin­je- og felles­tur­er til des­ti­nasjon­er som skaper opplevelser, læring, nye per­spek­tiv­er og ettertanke.

Et pusterom med stor nytteverdi

Faglig utvikling, økt lærings­glede og større selvs­tendighet: Det er ikke rent lite du sit­ter igjen med selv om året på Bøm­lo Folke­høgskule er fritt for karak­ter­er og eksamener.

Ønskjer du ein givande, lærerik og spennande sommarjobb?

Bøm­lo Folke­høgskule skal også i 2022 arran­gere som­mar­leirar for barn og ferieop­phald for vak­sne utvikling­shem­ma i regi av Bergen kom­mune. Er du glad i utfor­dringar og likar å jobbe saman med men­neske, vil dette vere ein givande og spen­nande som­mar­jobb! Vi treng leiarar til som­mar­leirar for barn og ferieop­phald for vak­sne. Du må vere over 18 […]

Presentasjon av linjelærer Guro

Mitt mål er å gjøre det jeg kan for at skoleåret blir lærerikt, sosialt og at alle finner den beste ver­sjo­nen av seg selv- for seg selv, men også i møte med andre mennesker.

Bømlo Folkehøgskule — strikkegenser

Endelig har vi fått vår egen strikkegenser! Møn­steret på genseren rep­re­sen­ter­er den vakre naturen vi har her på Bøm­lo, med kystlin­je i alle ret­ninger og et vari­ert land­skap. Genseren er designet for å skape et pos­i­tivt minne enten før du beg­yn­ner, mens du går, eller etter du er fer­dig på skolen. Vanske­lighets­graden på genseren er […]

Fra elev ved Bømlo Folkehøgskule til sykepleier

Etter videregående var jeg usikker på hva jeg ville stud­ere, og etter å ha hørt mye pos­i­tivt om folke­høgskole bestemte jeg meg for å søke selv. Jeg må si jeg var rimelig spent og nervøs den første dagen. Plut­selig var jeg aleine på ei øy mile­vis hjem­me­fra! Heldigvis var alle de andre i akku­rat samme […]

Sigurd om året på Bømlo Folkehøgskule

Jeg gikk på Bøm­lo FHS skoleåret 2013/14, på lin­ja «Mat med smak av ver­den», der vi laga mat til resten av skolen, lærte om mat og mat­pro­duk­sjon, og hadde det veldig gøy. Skoleåret var fylt av mange gode dager på kjøkkenet, tur­er på den flotte øya og fine kvelder med gjen­gen i huset jeg bodde […]