Hanna og Jens giftet seg på Bømlo Folkehøgskule

Lørdag 12. august 2023 feiret Han­na og Jens bryllup på Bøm­lo Folkehøgskule. 

Det ble en min­ner­ik dag for både brude­par og gjester. 

Ord­før­er i Bøm­lo kom­mune, Sam­my Olsen, stod for selve vielsen ved sjøhuset til skolen.

Jens var elev skoleåret 2011/2012 og Han­na året etter. De møttes da de job­bet sam­men ved de årlige som­mer­leirene og ferieop­phold­ene ved Bøm­lo Folkehøgskule.

Brude­paret var svært fornøyd etter ei fin helg på Bøm­lo med fam­i­lie og venner.

Jens skriv­er dette til oss etter bryllupet: 

«Bøm­lo Folke­høgskule er en per­le som alle fort­jen­er å oppleve. Jeg kan ikke tenke meg en bedre invester­ing for livet enn et år her. Det nettver­ket jeg fikk her, samt erfarin­gene jeg gjorde meg, er ans­varlig for flere av de beste aspek­tene ved livet mitt. 

Hvis noen er usikre på hva dere skal til høsten, tør jeg nærmest garan­tere, at et år på Bøm­lo er et strålende og kon­struk­tivt valg som man aldri vil angre på. 

Å bruke et år på å oppdage seg selv, før man tar valg som vil definere resten av livet, er en svært klok invester­ing.  Når det i til­legg blir det artig­ste og mest begiven­het­srike året man kan tenke seg, bør val­get være klart. 

Av per­son­lig erfar­ing er det også 100% sannsyn­lighet for å bli gift også, så det er jo et argu­ment i seg selv☀️

Velg folke­høyskole for deg selv. Jeg anbe­faler Bøm­lo☀️

Jens Auster­heim

(Pri­vate foto).

hei-bomlo-fhs

HEI Bømlo FHS

Enten du er fornøyd eller mener vi kan forbedre oss, setter vi stor pris på tilbakemeldinger om hverdagen din på Bømlo folkehøgskule! Ris eller ros, gleder eller sorger, stort eller smått: Har du noe du vil dele med oss, så send oss en melding! Tilbakemeldingen din plukkes da opp av rektor Magne, og blir brukt i arbeidet vårt for å gjøre skolen vår enda bedre.

Håper vi hører fra deg!

(Du kan velge å være anonym. Men for å gjøre det lettere for skolen å ta tak i tilbakemeldingen din, setter vi pris på om du oppgir navnet ditt.)

hei-bomlo-fhs