Dette sier elevene våre

Hvert år blir det gjen­nom­ført en skolestut­tun­der­søkelse blant alle folke­høgskoleelevene i Norge, der elevene forteller hva de synes om året. 

Vi har sam­let noen av tilbakemeldin­gene vi fikk av årets elever:

Veldig hyggelig per­son­ale og lærere, skolen lig­ger i fine omgivelser og litt «skjer­met» fra resten av ver­den. Rom med eget bad er også et stort pluss!

Bøm­lo er den beste folke­høyskolen. Det er så fine lærere og ansat­te og masse bra folk, superfin beliggen­het, fine hus med eget bad med dusj og veldig mye bra opp­legg generelt

Fasilitetene her er bedre enn de fleste skol­er kan til­by. Det er nydelig beliggen­het om du vil oppleve mer natur og avslapning.

De ansat­te er fan­tastiske, det vi lær­er er spen­nende og skolen ligge helt fan­tastisk til med masse fine muligheter.

Det er virke­lig en per­le. Den er adskilt fra alt og det høres kan­skje dumt ut, men du får virke­lig føle på noe helt spe­sielt med de som du går på skole med.

For­di alle som job­ber her virke­lig bryr seg om elevene, og skolen har en rekke tilbud som tre­f­fer de aller fleste. Det er kjempe god mat, og man bor på små hus, som gjør at man blir bedre kjent.

Jeg vil anbe­fale det grun­net av lær­erne vi har på skolen. De er så engas­jerte i det de dri­ver med, og man ser at dette er noe de virke­lig har lyst til å lære bort til andre.

Lær­erne på denne skolen er helt supre. De gjør en fan­tastisk jobb å man ser de virke­lig har lyst til å gjør året for deg her bra. De tar alt ser­iøst når det kom­mer til prob­le­mer. Det er mye fin natur her.

Utearea­lene er utrolig fine, med eget båthus og brygge. Mandags­bad skaper samhold, plat­tingfest skaper nye relasjon­er og grus­ba­nen kan vi være aktiv på. Hadde aldri val­gt en annen skole, denne er per­fekt. Lin­jene er veldig forskjel­lige og de bland­er aktivitetene i hel­gene. Friluft­sliv, som jeg gikk på har dratt på mange fine tur­er over alt på Vest­landet, vi har opplevd utrolig mye sammen.

hei-bomlo-fhs

HEI Bømlo FHS

Enten du er fornøyd eller mener vi kan forbedre oss, setter vi stor pris på tilbakemeldinger om hverdagen din på Bømlo folkehøgskule! Ris eller ros, gleder eller sorger, stort eller smått: Har du noe du vil dele med oss, så send oss en melding! Tilbakemeldingen din plukkes da opp av rektor Magne, og blir brukt i arbeidet vårt for å gjøre skolen vår enda bedre.

Håper vi hører fra deg!

(Du kan velge å være anonym. Men for å gjøre det lettere for skolen å ta tak i tilbakemeldingen din, setter vi pris på om du oppgir navnet ditt.)

hei-bomlo-fhs