Ida om året på Bømlo Folkehøgskule

Hadde noen for­t­alt meg da jeg var 18 år at jeg skulle fly­tte til andre siden av lan­det, til en liten øy i hav­gapet fylt av men­nesker jeg over­hodet ikke kjente – hadde jeg blitt overveldet. Lite vis­ste jeg at dette et år senere skulle bli realiteten, og at denne lille øya skulle bli det jeg kalte for «hjem». 

På Fokus Afri­ka er det aldri en kjedelig time. Kjetils enorme engas­je­ment for å lære bort alt han kan om poli­tikk, his­to­rie og Afri­ka er helt unikt. Han lær­er oss mye om oss selv som men­nesker også, og livet generelt. Gjen­nom å arran­gere en sol­i­daritets­dag, og også sam­le inn klær til barne­hjem i Afri­ka, fikk vi se at det ikke skal mye til for å kunne utrette noe stort, og gjøre en forskjell.

Det er vanske­lig å sette ord på Afrika­turen, og det er kun de som opplever det selv som klar­er å relatere, for så vilt er det. Afri­ka er ikke kun slikt det blir frem­stilt i media, det er så van­vit­tig mye mer – og vi har fått oppleve det virke­lige Afri­ka, på godt og vondt.​​​​​Vi har fått se og oppleve både det beste, men også noe av det ver­ste ver­den har å til­by. De enorme kon­trastene, fra elendigheten i slum­men og fortvilelsen i en fly­k­t­ningleir – til håpet som ble tent i ung­dom­spros­jek­ter og barne­hjem. Å leve tett med men­nesker med et liv som mot­pol fra vårt eget, høre deres his­to­ri­er og lære dem å kjenne – i idyl­liske lands­by­er som virk­er uberørt fra omver­de­nen. Pulsen stiger med både strikkhopp og raft­ing i Nilen, men også når man hør­er ville dyr traske uten­for masaihusene. 

Jeg kom­mer aldri til å glemme den spek­takulære savan­nen fra solopp­gang til solnedgang – spe­sielt løve­un­gene som var rett uten­for safari­bilen vår. Kon­trastene fra å springe rundt på den røde afrika­jor­da, til den hvite sand­stran­da på Zanzibar.​​​​Jeg sit­ter igjen med mange inntrykk, fan­tastiske min­ner og opplevelser som kom­mer til å prege meg resten av livet. 

Bøm­lo er helt spe­sielt. Jeg har fått utfor­dret meg selv, og vokst enormt mye på dette året. Jeg har knyt­tet så sterke bånd, og uer­stat­telige vennskap med men­nesker jeg vil ha med meg livet ut. Et år fylt av lat­ter, tår­er, kjærlighet, gode sam­taler og unike opplevelser – og enda litt mer lat­ter og glede. Jeg er så takknemlig.

Med hilsen Ida Kind Andersen

Mer innblikk
hei-bomlo-fhs

HEI Bømlo FHS

Enten du er fornøyd eller mener vi kan forbedre oss, setter vi stor pris på tilbakemeldinger om hverdagen din på Bømlo folkehøgskule! Ris eller ros, gleder eller sorger, stort eller smått: Har du noe du vil dele med oss, så send oss en melding! Tilbakemeldingen din plukkes da opp av rektor Magne, og blir brukt i arbeidet vårt for å gjøre skolen vår enda bedre.

Håper vi hører fra deg!

(Du kan velge å være anonym. Men for å gjøre det lettere for skolen å ta tak i tilbakemeldingen din, setter vi pris på om du oppgir navnet ditt.)

hei-bomlo-fhs