Mitt år på Friluftsliv Kyst og Fjell

Jeg husker da jeg søk­te på Bøm­lo Folke­høgskole i fjor var målet mitt først og fremst å komme meg bort fra hjemmest­edet mitt. Spe­sielt med tanke på at det hadde gått et år med Coro­na og innskrenkninger. Jeg bor egentlig i Tysk­land i Köln, men er halvt norsk, siden mam­ma kom­mer fra Norge. Gjen­nom henne fikk jeg inspi­rasjo­nen til å gå på folke­høgskole. Ganske tidlig i søke­pros­essen bestemte jeg meg for å søke på Friluft­sliv Kyst og Fjell for­di jeg ville oppleve noe helt nytt og utfor­dre meg selv. Til da hadde jeg ikke hatt så mye erfaringer innen friluft­sliv, utenom å gå mye tur med hun­den min i skogen.

Thea, Elliot og Sunniva

Bøm­lo endte opp med å bli et av de mest lærerike årene i livet mitt, både sosialt sett og med tanke på å være ute i naturen. Men man lær­er også masse om seg selv. Og det høres kan­skje ut som en klis­je, men det er noe med å være så langt borte hjem­me­fra og sam­tidig oppleve å mestre så mange nye ting og utfordringer.

Vi hadde lin­jefag hver uke, mandag, tirs­dag og ons­dag. Ting vi gjorde i løpet av året var for eksem­pel: Kla­tring, rap­pel­ler­ing, kajakk padling, ski­tur­er, snøhule­tur, isbre­van­dringer, fisk­ing, raft­ing, strikkhopp, surf­ing, mange topp­tur­er og over­nat­tings­tur­er enten under åpen him­mel, i telt eller i hengekøye.  Man lær­er generelt mye om det å være på tur og å være ute i naturen. I til­legg lær­er man hvor­dan man for­bered­er seg for tur, alt­så hva man skal pakke, ha på seg, spise etc. Alt dette føler jeg, jeg har lært masse om det siste året. Også er det selvføl­gelig det sosiale aspek­tet ved å være på linje/på tur sam­men. Man vokser veldig sam­men som gruppe og det blir masse koselig stun­der og sam­taler rundt bålet, i tel­tet og på tur. Lin­jen Kyst og Fjell byr til og med på to fine og vari­erte Lin­je­tur­er på ca. 10 dager, en til høsten og en til våren.

Sturla er lin­jelær­eren på Kyst og Fjell og jeg føler han berik­er lin­jen veldig! Han er mor­som, omtenk­som og veldig flink på det han gjør. Sturla har blitt en skikke­lig del av Kyst og Fjell-gjen­gen. Han håndter­er vanske­lige situ­asjon­er veldig bra og er alltid der hvis man trenger noen å snakke med. Målet hans er alltid at vi elever for mest ut av året!

Alt i alt er jeg så glad for at jeg bestemte meg for å gå Friluft­sliv Kyst og Fjell på Bøm­lo Folke­høgskole! Jeg har lært masse og blitt kjent med mange utrolig fine folk! Det er et år jeg aldri kom­mer til å glemme og et år jeg vil ta med meg gjen­nom livet videre. 

Med hilsen Thea Hvistendal

På lin­je­tur til Sør-Afri­ka med Vill Vest, der også elevene ved Kyst & Fjell fikk tilbud om å være med.
Mer innblikk
hei-bomlo-fhs

HEI Bømlo FHS

Enten du er fornøyd eller mener vi kan forbedre oss, setter vi stor pris på tilbakemeldinger om hverdagen din på Bømlo folkehøgskule! Ris eller ros, gleder eller sorger, stort eller smått: Har du noe du vil dele med oss, så send oss en melding! Tilbakemeldingen din plukkes da opp av rektor Magne, og blir brukt i arbeidet vårt for å gjøre skolen vår enda bedre.

Håper vi hører fra deg!

(Du kan velge å være anonym. Men for å gjøre det lettere for skolen å ta tak i tilbakemeldingen din, setter vi pris på om du oppgir navnet ditt.)

hei-bomlo-fhs