Reisebrev fra Sør-Afrika

Heihei Bømlo! Nå sitter vi på avsluttningsmiddagen i Sør-Afrika. For noen fantastiske tre uker vi har hatt, fylt med opplevelser vi alltid kommer til å huske!

Turen startet med Safari i Krüger nasjon­al­park, hvor vi så mange spen­nende dyr. Vi har fått klemme ele­fan­ten Tem­bo på et ele­fan­th­jem vi besøk­te! Etter Krüger har vi sett enda flere dyr med besøk på apeland, birds of eden (fugle­land) og pingvin­er, som vi til og med fikk svømme med! 

Vi har utfor­dret oss selv og kjent på adren­a­linet i krop­pen med ekstrem­sport-aktiviteter! Adren­a­linet pum­pet mest når vi pen­del­hop­pet, zip-linet, strikkhop­pet, juvvan­dret, fall­skjer­mhop­pet, bridge walket, paraglidet, snorklet og surfet! 

Man kjen­ner at krop­pen har vært aktiv gjen­nom ukene. Det tyn­g­ste var å gå opp Table Moun­tain, til Cape Point, og opp Lions head for å se på solnedgan­gen, men vi har også gått i flere nasjonalparker.

Kul­turen her nede er helt fan­tastisk! Alle men­neskene er utrolig hyggelige og ivrige på å dele sin his­to­rie. Lan­det Sør-Afri­ka har mye his­to­rie som vi har lært masse om gjen­nom lokale og med besøk på sted­er som Robben Island, ung­domsh­jem­met Beth Uriel som vi støt­tet under sol­i­daritet­sløpet på skolen, sykkel­tur gjen­nom Sowe­to og city og grafit­ti tour i Cape Town. 

Nå sit­ter vi i et av Town­shipene å spis­er mid­dag, hvor det er lokalbe­folknin­gen som har laget mat­en og spiller musikk! Nydelig måte å avs­lutte turen på! Denne turen har ikke bare gitt oss masse min­ner og knyt­tet alle nærmere hveran­dre, men også fått oss til å innse hvor heldige vi er som bor i Norge med de godene vi lever med. 

Gled­er oss masse til å komme tilbake til Bømlo!

Hilsen­er fra Sør- Afrika

Vilde og Elliot

hei-bomlo-fhs

HEI Bømlo FHS

Enten du er fornøyd eller mener vi kan forbedre oss, setter vi stor pris på tilbakemeldinger om hverdagen din på Bømlo folkehøgskule! Ris eller ros, gleder eller sorger, stort eller smått: Har du noe du vil dele med oss, så send oss en melding! Tilbakemeldingen din plukkes da opp av rektor Magne, og blir brukt i arbeidet vårt for å gjøre skolen vår enda bedre.

Håper vi hører fra deg!

(Du kan velge å være anonym. Men for å gjøre det lettere for skolen å ta tak i tilbakemeldingen din, setter vi pris på om du oppgir navnet ditt.)

hei-bomlo-fhs