Eva og Theo

Presen­ta­sjon av linje­lærar Eva

Mitt mål er at alle skal finne sin plass og få eit utviklande, lærerikt og minnerikt år her på Bømlo.

Heisann!

Eg kjem frå Stord, er gift, har to voksne barn og ein hund som heiter Theo.

Eg har jobba her på skulen sidan 2009, og trivst veldig godt! Dei to siste åra har eg vore lærar på linja Miljø og bære­kraft. Det å vera miljø­be­visst, er eit fint møte­punkt for samar­beid mellom menneske med ulik bakgrunn og frå ulike miljø. Det syns eg er spen­nande! Det beste med jobben min er alle dei flotte ungdom­mane eg får bli kjent med, og lære saman med.

Eg er utdanna yrkes­fag­lærer i restau­rant og matfag, og her på skulen har eg blant anna hatt ei Matlinje og vore enga­sjert i prosjekt som aksjons­forsk­ning og bære­kraft. Av inter­esser kan eg nevne friluftsliv, mat, reising og kultur.

Eg set stor pris på gode natur­opp­le­vingar, elskar når hausten kjem og skogen bugner av sopp. Synest og det er givande å kunne benytte seg av, og bruke dei ressur­sane og mulig­he­tene som fins rundt oss. Eg blir glad av å skape!

Mitt mål er at alle skal finne sin plass og få eit utvik­lande, lære­rikt og minne­rikt år her på Bømlo.

Helsing Eva

Mer innblikk
hei-bomlo-fhs

HEI Bømlo FHS

Enten du er fornøyd eller mener vi kan forbedre oss, setter vi stor pris på tilbakemeldinger om hverdagen din på Bømlo folkehøgskule! Ris eller ros, gleder eller sorger, stort eller smått: Har du noe du vil dele med oss, så send oss en melding! Tilbakemeldingen din plukkes da opp av rektor Magne, og blir brukt i arbeidet vårt for å gjøre skolen vår enda bedre.

Håper vi hører fra deg!

(Du kan velge å være anonym. Men for å gjøre det lettere for skolen å ta tak i tilbakemeldingen din, setter vi pris på om du oppgir navnet ditt.)

hei-bomlo-fhs