Presentasjon av linjelærar Eva

Mitt mål er at alle skal finne sin plass og få eit utviklande, lærerikt og minnerikt år her på Bømlo.

Heisann!

Eg kjem frå Stord, er gift, har to vok­sne barn og ein hund som heit­er Theo.

Eg har job­ba her på skulen sidan 2009, og trivst veldig godt! Dei to siste åra har eg vore lærar på lin­ja Miljø og bærekraft. Det å vera miljøbe­visst, er eit fint møtepunkt for samar­beid mel­lom men­neske med ulik bak­grunn og frå ulike miljø. Det syns eg er spen­nande! Det beste med jobben min er alle dei flotte ung­dom­mane eg får bli kjent med, og lære saman med.

Eg er utdan­na yrkesfaglær­er i restau­rant og matfag, og her på skulen har eg blant anna hatt ei Matlin­je og vore engas­jert i pros­jekt som aksjons­forskn­ing og bærekraft. Av inter­ess­er kan eg nevne friluft­sliv, mat, reis­ing og kultur.

Eg set stor pris på gode natur­op­plevin­gar, elskar når hausten kjem og sko­gen bugn­er av sopp. Synest og det er givande å kunne benytte seg av, og bruke dei ressur­sane og mulighetene som fins rundt oss. Eg blir glad av å skape!

Mitt mål er at alle skal finne sin plass og få eit utviklande, lærerikt og min­ner­ikt år her på Bømlo.

Hels­ing Eva

hei-bomlo-fhs

HEI Bømlo FHS

Enten du er fornøyd eller mener vi kan forbedre oss, setter vi stor pris på tilbakemeldinger om hverdagen din på Bømlo folkehøgskule! Ris eller ros, gleder eller sorger, stort eller smått: Har du noe du vil dele med oss, så send oss en melding! Tilbakemeldingen din plukkes da opp av rektor Magne, og blir brukt i arbeidet vårt for å gjøre skolen vår enda bedre.

Håper vi hører fra deg!

(Du kan velge å være anonym. Men for å gjøre det lettere for skolen å ta tak i tilbakemeldingen din, setter vi pris på om du oppgir navnet ditt.)

hei-bomlo-fhs