Presentasjon av linjelærar Øyvind

Det viktigste for meg som lærer ved Bømlo Folkehøgskule er å legge til rette for store naturopplevelser, legge til rette for utfordringer og mestringsopplevelser, inspirere til friluftsliv som livsstil, skape felleskap med andre og skape gode minner for resten av livet.

Jeg kom­mer fra Strøm­men og bor på Bøm­lo med kone og to barn.

Jeg er utdan­net lær­er, med særlig vekt på friluft­sliv og arbeid med ungdom.

I til­legg er jeg utdan­net kla­tre­in­struk­tør, bre­in­struk­tør og havkajakkinstruktør.

Ansatt som lær­er på Bøm­lo Folke­høgskule siden 2010. Før det har jeg job­bet flere år som miljøter­apeut med ung­dom, på leirskole og i Sta­vanger Turistforening.

Har guidet i fleire år på Jostedals­breen som­mer og vin­ter, vært guide for norske grup­per til Kil­i­man­jaro og Ever­est Base­camp, job­bet som guide og med hun­dekjøring på Sval­bard og tilbrakt en som­mer som hyt­te­vakt på Galdhøpiggen.

Har hatt ans­var for lin­je­tur­er til Sør-Afri­ka, Nepal, Sval­bard, Mel­lom-Ameri­ka og vært med som reiseled­er for sko­le­turen til Kina i flere år.

Også pri­vat har jeg reist på mange spen­nende eks­pedis­jon­er og tur­er. Jeg har kjørt India på tvers, og vært på flere ulike kla­treek­s­pedis­jon­er i Himalaya, Afri­ka og Sør-Ameri­ka. Før dette reiste jeg som back­pack­er i Mel­lom-Ameri­ka. I til­legg har jeg vært på mange spen­nende klatre‑, ski- og fot­tur­er i Europa og her hjemme i Norge.

Det vik­tig­ste for meg som lær­er ved Bøm­lo Folke­høgskule er å legge til rette for store natur­op­plevelser, legge til rette for utfor­dringer og mestring­sop­plevelser, inspirere til friluft­sliv som livsstil, skape felleskap med andre og skape gode min­ner for resten av livet.

Hilsen Øyvind

Mer innblikk
hei-bomlo-fhs

HEI Bømlo FHS

Enten du er fornøyd eller mener vi kan forbedre oss, setter vi stor pris på tilbakemeldinger om hverdagen din på Bømlo folkehøgskule! Ris eller ros, gleder eller sorger, stort eller smått: Har du noe du vil dele med oss, så send oss en melding! Tilbakemeldingen din plukkes da opp av rektor Magne, og blir brukt i arbeidet vårt for å gjøre skolen vår enda bedre.

Håper vi hører fra deg!

(Du kan velge å være anonym. Men for å gjøre det lettere for skolen å ta tak i tilbakemeldingen din, setter vi pris på om du oppgir navnet ditt.)

hei-bomlo-fhs