Kjetil kopi

Presen­ta­sjon linje­lærar kjetil

Mitt hovudmål for deg som elev på Bømlo FHS, er at når skuleåret er slutt, så reiser du i frå oss med eit lass av gode opplevingar

Eg er frå Stord og har fire barn.

Av utdan­ning har eg historie, sosial­an­tro­po­logi, sosial psyko­logi og reli­gions­vi­ten­skap frå univer­si­tetet i Bergen.

Eg har vore lærar ved Bømlo Folke­høg­skule sidan 2006. Tidli­gare arbeidde eg fleire år som lærar­vikar på Bømlo og Stord.

Eg har hatt ansvar for linje­turen til Afrika sidan hausten 2006. I tillegg har eg også vore reise­leiar for skule­turen til Kina i fleire år.

Mitt hovudmål for deg som elev på Bømlo FHS, er at når skule­året er slutt, så reiser du i frå oss med eit lass av gode opple­vingar. Desse opple­vin­gane skal vere ei fin blan­ding av faglege og sosiale opplevingar.

Det er viktig for meg at du får kjenn­skap til det Afrika som eg kjenner, og som er noko anna enn det Afrika me får presen­tert gjennom media. Det er viktig for meg at du får minner frå det sosiale livet på skulen og frå reisene, og at du kjenner på deg sjølv at dette året, det gjorde noko posi­tivt med deg.

Helsing Kjetil

Mer innblikk
hei-bomlo-fhs

HEI Bømlo FHS

Enten du er fornøyd eller mener vi kan forbedre oss, setter vi stor pris på tilbakemeldinger om hverdagen din på Bømlo folkehøgskule! Ris eller ros, gleder eller sorger, stort eller smått: Har du noe du vil dele med oss, så send oss en melding! Tilbakemeldingen din plukkes da opp av rektor Magne, og blir brukt i arbeidet vårt for å gjøre skolen vår enda bedre.

Håper vi hører fra deg!

(Du kan velge å være anonym. Men for å gjøre det lettere for skolen å ta tak i tilbakemeldingen din, setter vi pris på om du oppgir navnet ditt.)

hei-bomlo-fhs