Presentasjon av linjelærer Guro

Mitt mål er å gjøre det jeg kan for at skoleåret blir lærerikt, sosialt og at alle finner den beste versjonen av seg selv- for seg selv, men også i møte med andre mennesker.

Hei, jeg het­er Guro! 

Jeg er utdan­net syke­pleier og har job­bet i kom­mune­helset­jen­esten i mange år. 

Som lær­er på Lege & Syke­pleier ønsker jeg å gi deg et innblikk i hvor­dan hverda­gen i helsesek­toren kan være, både gjen­nom teori og prak­tiske øvelser. Gode diskusjon­er om helsefaglige tema, fysisk- og psykisk helse, bevis­st­gjøring av egen måte å være på, er noe jeg ser fram til å dele med dere.

Jeg er gift, har tre barn og bor på går­den Før­land på Stord. Der dri­ver vi med kjøttpro­duk­sjon av sau og Bake­huset på Før­land. Jeg lik­er godt friluft­sliv, dyr, strikking, friv­il­lig arbeid, dyrk­ing, hage, bak­ing, eller en god sam­tale med folk jeg er glad i.

Mitt mål er å gjøre det jeg kan for at skoleåret blir lærerikt, sosialt og at alle finner den beste ver­sjo­nen av seg selv- for seg selv, men også i møte med andre mennesker.

Hilsen Guro

Mer innblikk
hei-bomlo-fhs

HEI Bømlo FHS

Enten du er fornøyd eller mener vi kan forbedre oss, setter vi stor pris på tilbakemeldinger om hverdagen din på Bømlo folkehøgskule! Ris eller ros, gleder eller sorger, stort eller smått: Har du noe du vil dele med oss, så send oss en melding! Tilbakemeldingen din plukkes da opp av rektor Magne, og blir brukt i arbeidet vårt for å gjøre skolen vår enda bedre.

Håper vi hører fra deg!

(Du kan velge å være anonym. Men for å gjøre det lettere for skolen å ta tak i tilbakemeldingen din, setter vi pris på om du oppgir navnet ditt.)

hei-bomlo-fhs