Presentasjon av linjelærer Sturla

Mitt mål er at vi sammen skal skape et år fullt av gode opplevelser, utfordringer og mestring med naturen som kulisse

Jeg er opprin­nelig fra Sun­n­møre, men har bodd på Stord (naboøya) siden 2009. 

Jeg har job­bet 12 år som idrettslær­er og har en mas­ter­grad i friluft­sliv. Jeg er også kla­tre­in­struk­tør, ski­in­struk­tør, bre­in­struk­tør og aktivitet­sled­er havkajakk. 

Mitt mål er at vi sam­men skal skape et år fullt av gode opplevelser, utfor­dringer og mestring med naturen som kuliss­er. Vi skal øve på bas­is­fer­digheter innen friluft­sliv å kry­dre dette med spen­nende aktiviteter. 

Kan­skje er dette året starten på et liv i naturen?

Hilsen Sturla

Mer innblikk
hei-bomlo-fhs

HEI Bømlo FHS

Enten du er fornøyd eller mener vi kan forbedre oss, setter vi stor pris på tilbakemeldinger om hverdagen din på Bømlo folkehøgskule! Ris eller ros, gleder eller sorger, stort eller smått: Har du noe du vil dele med oss, så send oss en melding! Tilbakemeldingen din plukkes da opp av rektor Magne, og blir brukt i arbeidet vårt for å gjøre skolen vår enda bedre.

Håper vi hører fra deg!

(Du kan velge å være anonym. Men for å gjøre det lettere for skolen å ta tak i tilbakemeldingen din, setter vi pris på om du oppgir navnet ditt.)

hei-bomlo-fhs