bilde-meg

Hvorfor velge Miljø & bærekraft?

Av Johanne Sjursen Aga

Jeg valgte å gå linja Miljø & Bære­kraft på Bømlo Folke­høg­skole fordi jeg ville lære hvordan jeg kunne leve mer bære­kraftig, men jeg visste ikke helt hvordan. Rundt meg og i samfunnet gene­relt var det mye fokus på, og snakk om miljø, og jeg begynte å få dårlig samvit­tighet over mitt eget forbruk. Spesielt det som går på kilde­sor­te­ring og at jeg kjøpte meg nye klær ofte.

Jeg kommer fra Bergen og var skik­kelig byjente med kafè-besøk og shop­ping som tids­for­driv og hobby. I byen hadde jeg en liten hage­flekk der jeg begynte å plante litt. Det vekket en inter­esse for planter, plan­ting og natur. Da jeg søkte folke­høg­skole, ville jeg finne en linje der jeg kunne være tettere på naturen. Det var også viktig for meg at det var en linje med mye prak­tisk arbeid, noe som passet fint da jeg var litt lei teore­tiske fag. Det som er bra med denne linja er at man lærer gjennom prak­tiske oppgaver og aktiviteter.

Før jeg begynte på skolen var jeg redd for at alle andre på linja kunne ALT om klima og at det bare var «miljø­ak­ti­vister» her. Jeg ble lettet da jeg traff vanlige ungdommer som meg selv, som ønsket å lære mer om miljø og bære­kraft. Vi som går på linja har ulik bakgrunn, har lært veldig mye av hver­andre og opplever styrke i det at vi er så forskjellige.

På linja Miljø og bære­kraft er det fokus på miljø, hvordan vi etter­later oss så få spor som mulig og å skape et bære­kraftig samfunn. Man lærer mye om klima, og hva man selv kan gjøre for å leve mest mulig miljø­vennlig. Pensum legges opp etter hva du og dine medelever ønsker å lære mer om. Det kan være hånd­verks­tra­di­sjoner, yoga, medi­ta­sjon, fra ull til garn, gårds­ar­beid, mat og gjen­bruk, søppel-hånd­te­ring, turer i naturen og mye mer. Det er en del prosjekt­ar­beid, der du selv velger hva du vil fordype deg i, om det er prak­tisk arbeid, eller om du vil sette deg mer inn i temaer som klima­ut­ford­ringer, arbeid i miljø-orga­ni­sa­sjoner eller kampanjeplanlegging.

Etter året på Bømlo Folke­høg­skule kommer jeg til å ta med meg mye kunn­skap om miljø og bære­kraft, gode minner, venner for livet og et mål om å kunne påvirke andre. Jeg har lært mye om kles- og matin­du­strien, noe som gjør at jeg kommer til å være mer bevisst på hva jeg kjøper. Jeg kommer til å handle mer i brukt­bu­tikker, de har jo veldig mange kule ting og klær – så sparer jeg penger og miljøet samtidig. Jeg er like opptatt av klær som før og liker godt å rede­signe klær eller strikke og sy egne klær. Også duftlys kommer jeg til å lage selv. Det er veldig gøy å oppleve at man faktisk har mulighet til å påvirke andres forbruk både på skolen og ellers i samfunnet. Det er også kult å arran­gere ting for andre slik vi gjorde med strøm­spa­rings­kon­kur­ranse og fashionshow/klesbyttedag med brukte klær. Jeg synes det er spen­nende og lære­rikt å være med å lage digi­tale kampanjer, som vi gjorde for å få et bedre togtilbud. Spesielt når vi fikk møte samferd­sels­mi­nis­teren for over­le­ve­ring av signa­turer. Enga­sje­ment smitter!

Jeg anbe­faler virkelig linja til alle som vil være med å gjøre en forskjell <3

Mer innblikk
hei-bomlo-fhs

HEI Bømlo FHS

Enten du er fornøyd eller mener vi kan forbedre oss, setter vi stor pris på tilbakemeldinger om hverdagen din på Bømlo folkehøgskule! Ris eller ros, gleder eller sorger, stort eller smått: Har du noe du vil dele med oss, så send oss en melding! Tilbakemeldingen din plukkes da opp av rektor Magne, og blir brukt i arbeidet vårt for å gjøre skolen vår enda bedre.

Håper vi hører fra deg!

(Du kan velge å være anonym. Men for å gjøre det lettere for skolen å ta tak i tilbakemeldingen din, setter vi pris på om du oppgir navnet ditt.)

hei-bomlo-fhs