Bømlo Folkehøgskule — strikkegenser

Endelig har vi fått vår egen strikkegenser! Møn­steret på genseren rep­re­sen­ter­er den vakre naturen vi har her på Bøm­lo, med kystlin­je i alle ret­ninger og et vari­ert land­skap. Genseren er designet for å skape et pos­i­tivt minne enten før du beg­yn­ner, mens du går, eller etter du er fer­dig på skolen. Vanske­lighets­graden på genseren er rel­a­tivt lav, så dette skal være en genser alle kan få til 😊 Dette er en unik mulighet for å virke­lig lage seg et minne for livet fra året ditt på Bøm­lo Folkehøgskole. 😍 

Designet og laga av Ida Brenna

Oppskrift:

Stør­relse             x/liten  —  liten  —  mid­dels  —  stor  —  x/stor  —  xx/stor
Overvid­de:              88      —    96    —     104     —   112  —    120    —  128cm
Hel lengde:             80      —     81    —     82       —     82   —    84     —    84cm
Erme­lengde:          44       —     45    —     46       —     47   —    48     —    49cm
GARNALTERNATIV: Alpaca Bris, Pus eller Air

Per­legrå nr 312:                                 3  –  3  –  4  –  4  –  5  –  6 nøster
Lys petrol nr 331:                              1  –  1  –  2  –  2  –  3  –  3 nøster
Petrol nr 338:                                     1  –  1  –  1  –  1  –  1  –  1 nøste
Brent oran­sje nr 353:                        1  –  1  –  1  –  1  –  1  –  1 nøste
Koks nr 317:                                        1  –  1  –  1  –  1  –  1  –  1 nøste
Limegrønn nr 333:                             1  –  1  –  1  –  1  –  1  –  1 nøste 

Veile­dende pin­ner og tilbe­hør: Pin­ner nr. 5 og 6.

Strikke­fas­thet: 15cm glattsrikk i bred­den på pin­ner nr. 6 eller 7 måler ca. 10 cm. Husk at strikke­fas­theten må holdes hvis resul­tat skal bli vellykket.

Bolen
Legg opp på pinne nr. 5, 132 – 144 – 156 – 168 – 180 – 192 m og strikk 2 rett, 2 vrang rundt i vrang­bor­d­strikk ca. 4 cm. Skift til pinne nr. 6 fort­satt rundt med glattstrikk. Sett et merke i hver side med 67 – 73 – 79 – 85 – 91 – 97 m til forstykket og 65 – 71 – 77 – 83 – 89 – 95 m til bak­stykket. Når det er ca. 5 cm igjen strikk inn strip­pen. (se møn­steret). Deretter når arbei­det måler ca. 34 – 35 – 36 – 37 – 37 – 38 cm felles 8 m i hver sider (4 m på hver side av merket).

Legg arbei­det til side mens ermene strikkes.


Ermer
Legg opp på pinne nr. 5, 28 – 28 – 32 – 32 – 32 – 36 m og strikk 2 rett, 2 vrang i varng­bor­d­strikk ca. 4 cm. Skift til pin­ner nr. 6 og fort­sett rundt med glattstrikk. Sett et merke i omg beg­yn­nelse (= midt under ermet), og øk gjen­fordelt med masker til det er 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64 m i omg. Når det er ca. 5 cm igjen av erme strikker du inn strip­pen (se møn­steret). Strikk videre til arbei­det måler ca. 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 cm. På siste omg felles 8 m midt under ermet (4 m på hver side av mer­ket).
Strikk et tilsvarende erme.

Bærestykket
Strikk alle delene inn på samme rund­pinne med ett erme over hver felling på bolen 208 – 224 – 240 – 256 – 272 – 288 m i omg. Strikk 1 omg glattstrikk, dret­ter beg­ynn med møn­steret (se dia­gram­met). Beg­ynn bak ved høyere skul­der og følg dia­gram­met. Det er nå 78 – 84 – 90 – 96 – 102 – 108 m i omg.

Hal­skant
Skift til pinne nr. 5. Strikk 1 omg glat­strikk og fell på denne omg jevnt fordelt til 76 – 84 – 84 – 88 – 92 – 92 m. Strikk deretter 2 rett, 2 varng rundt i vrag­bor­d­strikk ca. 13 cm. Fell av med rett over rett og vrang over vrang. Brett halsen inn om å sy den sammen.

Sy sam­men under armene og fest alle trådene.

Møn­ster

Møn­steret gjen­tas, ned­er­ste del av møn­steret er til ermene og bolen.

                                                                                     
                      Lykke til <3

Mod­ell: Kaja Ing­dal Hov­de­nak
                                     

Mer innblikk
hei-bomlo-fhs

HEI Bømlo FHS

Enten du er fornøyd eller mener vi kan forbedre oss, setter vi stor pris på tilbakemeldinger om hverdagen din på Bømlo folkehøgskule! Ris eller ros, gleder eller sorger, stort eller smått: Har du noe du vil dele med oss, så send oss en melding! Tilbakemeldingen din plukkes da opp av rektor Magne, og blir brukt i arbeidet vårt for å gjøre skolen vår enda bedre.

Håper vi hører fra deg!

(Du kan velge å være anonym. Men for å gjøre det lettere for skolen å ta tak i tilbakemeldingen din, setter vi pris på om du oppgir navnet ditt.)

hei-bomlo-fhs