Fra elev ved Bømlo Folkehøgskule til sykepleier

Etter videregående var jeg usikker på hva jeg ville stud­ere, og etter å ha hørt mye pos­i­tivt om folke­høgskole bestemte jeg meg for å søke selv. Jeg må si jeg var rimelig spent og nervøs den første dagen. Plut­selig var jeg aleine på ei øy mile­vis hjem­me­fra! Heldigvis var alle de andre i akku­rat samme situ­asjon og vips så var vi kjent! Lær­erne fort­jen­er skryt her, da de er utrolig flinke til å se alle, legge til rette og utfordre.

Lin­je­turen vår til Øst Afri­ka var et høy­depunkt for meg! På folke­høgskole får du muligheten til å oppleve et land og en kul­tur på en helt annen måte enn som van­lig tur­ist. Det var virke­lig en opplevelse for livet! Man får også en helt spe­siell tilknyt­ning og relasjon til de fol­ka man opplever ting sam­men med. Ikke bare de du går i samme klasse med, men også de du bor på hus med, har trivsel med, har val­gfag med — og generelt er på Bøm­lo med. Folke­høgskole­bobla er ekte! Og den er superfin! 

Etter folke­høgskolen fly­t­ta jeg til Kris­tiansand for å stud­ere syke­pleie på Uni­ver­sitet i Agder. Jeg fly­t­ta inn sam­men med ei ven­ninne jeg møtte på Bøm­lo og året etter fly­t­ta to andre Bøm­linger inn i naboleiligheten. 

Året på folke­høgskole ga meg en tryg­ghet i meg selv som jeg føler har hatt stor betyd­ning for stu­dentlivet og stu­di­ene mine, men også for hvem jeg er som syke­pleier. Det er noe veldig fint ved å kunne være seg selv fullt ut og bli hei­et frem for den man er, og der er Bøm­lo veldig gode!

PS: Vil også nevne revyu­ka og Freds­fes­ti­valen! Så gøy!

Hilsen Hanne, elev 2012/2013.

Mer innblikk
hei-bomlo-fhs

HEI Bømlo FHS

Enten du er fornøyd eller mener vi kan forbedre oss, setter vi stor pris på tilbakemeldinger om hverdagen din på Bømlo folkehøgskule! Ris eller ros, gleder eller sorger, stort eller smått: Har du noe du vil dele med oss, så send oss en melding! Tilbakemeldingen din plukkes da opp av rektor Magne, og blir brukt i arbeidet vårt for å gjøre skolen vår enda bedre.

Håper vi hører fra deg!

(Du kan velge å være anonym. Men for å gjøre det lettere for skolen å ta tak i tilbakemeldingen din, setter vi pris på om du oppgir navnet ditt.)

hei-bomlo-fhs