Sigurd om året på Bømlo Folkehøgskule

Jeg gikk på Bøm­lo FHS skoleåret 2013/14, på lin­ja «Mat med smak av ver­den», der vi laga mat til resten av skolen, lærte om mat og mat­pro­duk­sjon, og hadde det veldig gøy. Skoleåret var fylt av mange gode dager på kjøkkenet, tur­er på den flotte øya og fine kvelder med gjen­gen i huset jeg bodde i. Noen spe­sielt gode min­ner, er fiske­tur i åpen tre­båt med det leg­en­dariske val­gfaget “Gøy med Arild”, der vak­tmester Arild tok oss med på forskjel­lige gøye ting rundt på øya; og da hele skolen sat­te opp revy, med band, dans, sang og mer eller min­dre gode sket­sjer. Det var en høydare!

I dag job­ber jeg som yster på Grindal Ysteri, der jeg lager blå­mug­gost og andre gode oster. Om som­meren er jeg bonde, og dri­ver min egen grønnsak­spro­duk­sjon under navnet “Grønt frå Grindal”. Jeg har vært inter­essert i mat siden jeg var liten, og tida på Bøm­lo var med på å forsterke den inter­essen. Der fikk jeg være med på sopp­tur, fiske­tur, besøk hos bøn­der. Alt dette gjorde at jeg så en yrkesmu­lighet i mat­pro­duk­sjon, og har mye å si for hva jeg gjør i dag.

Folke­høgskolen var en mulighet til å prøve seg på litt av hvert. Jeg var med på val­gfa­ga dra­ma og form­ing og redesign, og jeg fikk prøve meg som led­er for skol­erevyen. Bøm­lo FHS er en all­sidig skole, med mye forskjel­lige folk, og mange muligheter.

Året på Bøm­lo var fullt av fine folk, og vi var en veldig sam­mensveisa gjeng når året var omme. Jeg savn­er alle enda, men har fremde­les kon­takt med et bra knippe, heldigvis. Det er så fint å ha ven­ner over­alt i Norge, alltid en sofa å sove på når man er ute og reiser!

Jeg kan abso­lutt anbe­fale å gå et år på Bøm­lo Folkehøgskole!

Med hilsen Sig­urd Vassenden

Mer innblikk
hei-bomlo-fhs

HEI Bømlo FHS

Enten du er fornøyd eller mener vi kan forbedre oss, setter vi stor pris på tilbakemeldinger om hverdagen din på Bømlo folkehøgskule! Ris eller ros, gleder eller sorger, stort eller smått: Har du noe du vil dele med oss, så send oss en melding! Tilbakemeldingen din plukkes da opp av rektor Magne, og blir brukt i arbeidet vårt for å gjøre skolen vår enda bedre.

Håper vi hører fra deg!

(Du kan velge å være anonym. Men for å gjøre det lettere for skolen å ta tak i tilbakemeldingen din, setter vi pris på om du oppgir navnet ditt.)

hei-bomlo-fhs