Lars-1

Lars om Afrikalinja

Etter videre­gå­ende var jeg lei av å sitte på den tradi­sjo­nelle skole­benken. Derfor dro jeg på Bømlo for et litt anner­ledes år. Jeg husker godt første dagen på Bømlo. Jeg var nervøs fordi dette var et sted hvor jeg ikke kjente noen, en følelse jeg ikke hadde kjent siden jeg begynte på barne­skolen. Men nervø­si­teten gikk fort over når jeg traff de andre elevene som skulle gå der. Ingen kjente hver­andre fra før, noe som førte til at alle på en måte «kjente» hver­andre fra første stund og nye venn­skap ble stiftet fort.

Det finnes utrolig mange flotte opple­velser på Bømlo. Hvis jeg skal trekke frem en opple­velse som jeg husker godt var da vi skulle kjenne på hvordan det var å gå gjennom skogen en hel natt å få oppleve hvordan det var å være flykt­ning. På veien møtte vi militser og korrupt politi i tillegg til kulde og våte klær. Selv om dette var skue­spill og at det ikke kan sammen­liknes med å være flykt­ning i virke­lig­heten var det fint å kunne hjelpe andre og få hjelp selv gjennom skogen. Vi ble tvunget til å samar­beide godt på lag noe vi også fikk til, som ga en mestringsfølelse.

En av de erfa­rin­gene jeg har satt mest pris på med å gå et år på Bømlo er at jeg ble kjent med folk som både var like meg seg og folk som var totalt forskjel­lige fra meg. Dette gjorde at jeg som kom fra videre­gå­ende og der hadde oppsøkt en viss type mennesker fikk utvidet hori­sonten og opplevd hvor mange utrolig flotte person­lig­heter som finnes. Dette tar jeg med meg videre som en uvur­derlig erfa­ring inn i voksen­livet som ferdig utdannet lærer hvor det er viktig å forstå alle typer elever man møter.

Når jeg begynte på lærer­stu­diet i Bergen var det mange fra folke­høy­skolen min som også skulle bo i Bergen. Til den dag i dag treffer jeg mange av disse tidli­gere elevene ofte og en av mine medelever har til og med blitt min sviger­søster. Så jeg er utrolig glad for at jeg fikk stiftet så mange fine venn­skap på Bømlo som jeg kommer til å ha med meg resten av livet.

Hilsen Lars Broby Foss 

Mer innblikk
hei-bomlo-fhs

HEI Bømlo FHS

Enten du er fornøyd eller mener vi kan forbedre oss, setter vi stor pris på tilbakemeldinger om hverdagen din på Bømlo folkehøgskule! Ris eller ros, gleder eller sorger, stort eller smått: Har du noe du vil dele med oss, så send oss en melding! Tilbakemeldingen din plukkes da opp av rektor Magne, og blir brukt i arbeidet vårt for å gjøre skolen vår enda bedre.

Håper vi hører fra deg!

(Du kan velge å være anonym. Men for å gjøre det lettere for skolen å ta tak i tilbakemeldingen din, setter vi pris på om du oppgir navnet ditt.)

hei-bomlo-fhs