Sturla-a

Sturla om Friluftslivlinja

Året på Bømlo Folke­høg­skule har gitt meg venner over hele landet. Og det var viktig for meg å ta med meg disse flotte mennes­kene videre i livet. Bømlo Folke­høg­skule la til rette for gode rela­sjoner mellom elever og ansatte. Det var alltid et smil og en vennlig tone. Og nettopp dette har jeg tatt med meg videre inn i jobb­hver­dagen. Alle skal bli sett.

Jeg har også tatt med meg kunn­skap om friluftsliv. Gjennom delta­gelse på frilufts­liv­linjen så har jeg kunne ta med meg kunn­skap og gleden med friluftsliv. Og dette har hjulpet meg til å kunne se mulig­he­tene! Enten om det er dags­turer i skogen, eller lengre turer på fjellet med over­nat­ting, så har jeg alltid med meg noe fra Bømlo.


I dag studerer jeg reli­gions­vi­ten­skap samtidig som jeg arbeider som lærer. Jeg studerte «Lektor i samfunnsfag» ved Nord univer­sitet i Bodø. De første årene i Bodø så bodde jeg sammen med noen fra folke­høg­skolen. Etter endt utdan­nelse våren 2020, så flyttet jeg til Bergen. Og her bor jeg også med noen fra folke­høg­skolen. Selv om pande­mien setter en stoppe for fysiske møter, så er det stadig kontakt med folke­høg­skole venner på telefon. Og da er det alltid mimring fra et helt fantas­tisk år på Bømlo.

Et av de beste minnene fra året på Bømlo Folke­høg­skule. Må være fra en av de mange kajakk­tu­rene med frilufts­liv­linjen. Da vi padlet til Utslåttøy. En liten øy på utsiden av Bømlo. Selve kajakk­turen dit bød på fantas­tisk natur og blikk­stille vann. Vi hadde med oss telt og god mat. Telt­plassen var midt på øya, med gode klatre­mu­lig­heter rundt. Mot kvelden satt vi rundt bålet. I tillegg så hadde jeg flotte mennesker rundt meg. Et sånt minne gjør at jeg virkelig savner året på Bømlo Folkehøgskule.

Et annet minne fra folke­høg­skolen er avslut­nings­turen vi hadde til preke­stolen. Det var noe helt spesielt å kunne dra på en slik tur med hele skolen. Denne turen var også vemodig da det indi­kerte slutten på det beste året i mitt liv.

Med hilsen Sturla Aas, lektor i samfunnsfag
Kull 2014

Mer innblikk
hei-bomlo-fhs

HEI Bømlo FHS

Enten du er fornøyd eller mener vi kan forbedre oss, setter vi stor pris på tilbakemeldinger om hverdagen din på Bømlo folkehøgskule! Ris eller ros, gleder eller sorger, stort eller smått: Har du noe du vil dele med oss, så send oss en melding! Tilbakemeldingen din plukkes da opp av rektor Magne, og blir brukt i arbeidet vårt for å gjøre skolen vår enda bedre.

Håper vi hører fra deg!

(Du kan velge å være anonym. Men for å gjøre det lettere for skolen å ta tak i tilbakemeldingen din, setter vi pris på om du oppgir navnet ditt.)

hei-bomlo-fhs