Anna om Latin-Amerika-linja

Eg gjekk på lin­ja Fokus: Latin-Ameri­ka på Bøm­lo Folke­høgskule året 2017/2018. Å ha eit år utan for­vent­ning­s­press, der du berre skal fokusere på å ha det bra, er noko eg trur alle treng.

Folke­høgskulen lærte meg at ein må tørre å satse, i til­legg til at pres­set om å komme raskt vidare i livet er ikkje så vik­tig, men ein må heller sette pris på noet. Relasjo­nane eg har fått etter folke­høgskulen har vore ein vik­tig del av livet og kvarda­gen sidan.

I dag stud­er­er eg i Bergen, og bur saman nokre av desse venane. Det er vanske­leg å vel­je eitt spe­sielt minne frå denne tida, men noko av det eg syns var aller kjekkast med dette året, var alle kvel­dane vi satt ute i fel­lessto­va og pra­ta til klok­ka var 3 på nat­ta. Det var sjel­dan eg kjende meg ein­sam, og det var alltid nokon å henge med.

Hels­ing Anna Landøy

hei-bomlo-fhs

HEI Bømlo FHS

Enten du er fornøyd eller mener vi kan forbedre oss, setter vi stor pris på tilbakemeldinger om hverdagen din på Bømlo folkehøgskule! Ris eller ros, gleder eller sorger, stort eller smått: Har du noe du vil dele med oss, så send oss en melding! Tilbakemeldingen din plukkes da opp av rektor Magne, og blir brukt i arbeidet vårt for å gjøre skolen vår enda bedre.

Håper vi hører fra deg!

(Du kan velge å være anonym. Men for å gjøre det lettere for skolen å ta tak i tilbakemeldingen din, setter vi pris på om du oppgir navnet ditt.)

hei-bomlo-fhs