– Jeg har fått et helt nytt forhold til friluftsliv

Før måtte fam­i­lien gjerne hale byjen­ta Kris­tine Sandnes ut i skog og mark. Nå er det hun som ivr­er for fjell­tur­er og over­nat­tinger i telt.

Bre­van­dring på Fol­ge­fon­na i Kvinnher­ad er en av de mange opplevelsene som sat­te spor i Kris­tine (t.h.).

– Jeg anbe­faler friluft­slivs­lin­jene på Bøm­lo folke­høgskule varmt til alle, uansett om du allerede er frilufts­men­neske eller bare ønsker et annerledes skoleår der du utfor­dr­er og utvikler deg selv, smil­er 21-årin­gen fra Trondheim.

Selv om hun var sporty og aktiv som bare det, var aldri fjel­let, sko­gen, mar­ka og sjøen hennes «greie» opp gjen­nom ung­dom­sårene. Var fam­i­lien på hyt­ta, var hun langt fra den ivrig­ste når det ble snakk om å bli med ut på tur. Pap­pa Olav ble der­for svært forun­dret da Kris­tine beg­y­nte å snakke om å gå friluft­slivlin­ja på Bøm­lo etter videregående..

– Du er jo ikke noe frilufts­men­neske, påpek­te han.

Klar for noe helt annet

Kris­tine forteller at hun på videregående job­bet hardt for å ha alle studiemu­ligheter åpne. Sam­tidig var hun veldig usikker på hva hun ville gjøre videre – og slet med å finne et studi­um som passet.

– Jeg var egentlig mest klar for et år med noe helt annet, der det bare var fokus på meg – fritt for karak­ter­jag. Der­for beg­y­nte jeg å snuse litt på folke­høyskole, og datt innom Insta­gram-kon­toen til friluft­slivs­lin­jen på Bøm­lo. Bildene og videoene fra tur­er og aktiviteter i Sør-Afri­ka og Norge så veldig spen­nende ut. Jeg fort­sat­te å sjekke ut lin­jen, skolen og stedet Bøm­lo, og etter hvert kjente jeg mer og mer på behovet for å utfor­dre meg selv gjen­nom å gjøre noe helt nytt. Til slutt bestemte jeg meg for å søke, forteller 21-åringen.

Fall­skjer­mhopp i Jef­frey’s Bay i Sør Afrika.

Sør-Afri­ka var høydepunktet

Tiden på friluft­slivs­lin­ja beskriv­er hun som «helt fantastisk».

– Lin­je­turen til Sør-Afri­ka var nok det største høy­depunk­tet. En sykt artig tur med masse spen­nende aktiviteter og kul­tur­op­plevelser, der jeg også sprengte egne grenser med både fall­skjerm- og strikkhopp, minnes Kris­tine, før hun kjapt leg­ger til at resten av skoleåret hjemme i Norge også var superbra.

– På tur var det alltid mye lat­ter og interne spøk­er, uansett om vi bre­van­dret på Fol­ge­fon­na, dro på kajakk­tur med over­nat­ting i Bøm­lo-skjærgår­den, kla­tret i fjell eller rap­pellerte fra en bro. Ved å dele oss i nye grup­per på hver tur, ble vi godt kjent med alle og vi lærte også å samar­bei­de på tvers av ulikhetene våre.

Samhold til sjøs i skjærgår­den ved Bøm­lo folke­høgskule.

Ny hob­by

I dag job­ber Kris­tine i barne­hage i Bergen, og har så smått sik­tet seg inn mot jour­nal­ist­studi­et i Vol­da til høsten. Med seg fra friluft­slivs­lin­jen har hun «sykt mange gode min­ner» og masse gode ven­ner over hele lan­det som hun har daglig kon­takt med.

– Jeg føler at året på Bøm­lo gjorde meg mye tryg­gere på meg selv. Skolens fokus på miljø og sol­i­daritet har dessuten gjort meg mer engas­jert i det som skjer rundt meg i sam­fun­net, framhev­er Kristine.

– Og du fikk deg en helt ny hobby?

– Friluft­sliv har defin­i­tivt blitt en ny inter­esse, ja. Jeg har fått et helt nytt forhold til naturen og det å være ute, og var blant annet på hengekøyetur i som­mer­fe­rien. Friluft­slivs­mu­lighetene er fak­tisk litt av grun­nen til at tenker Vol­da er et bra stud­i­est­ed for meg, forteller trønderen.

–  Nå er det Kris­tine som har beg­y­nt å mase om fjell­tur­er og over­nat­tinger i telt, og heller jeg som hold­er litt igjen, hum­r­er pap­pa Olav.

Året på friluft­slivs­lin­jen har virke­lig gitt Kris­tine smak­en på hengekøyetur­er.
Mer innblikk
hei-bomlo-fhs

HEI Bømlo FHS

Enten du er fornøyd eller mener vi kan forbedre oss, setter vi stor pris på tilbakemeldinger om hverdagen din på Bømlo folkehøgskule! Ris eller ros, gleder eller sorger, stort eller smått: Har du noe du vil dele med oss, så send oss en melding! Tilbakemeldingen din plukkes da opp av rektor Magne, og blir brukt i arbeidet vårt for å gjøre skolen vår enda bedre.

Håper vi hører fra deg!

(Du kan velge å være anonym. Men for å gjøre det lettere for skolen å ta tak i tilbakemeldingen din, setter vi pris på om du oppgir navnet ditt.)

hei-bomlo-fhs