Anbefalinger knyttet til forebygging av smitte/håndtering av utbrudd av koronaviruset

Folkehøgskolerådet har vært i kontakt med Folkehelseinstituttet (FHI) og Utenriksdepartementet (UD) og forespurt anbefalinger knyttet til forebygging av smitte/håndtering av utbrudd av koronaviruset.

Tilbakemeldingen er at smittevernrådene for folkehøgskolene er de samme som for befolkningen forøvrig. Men vi oppfordres likevel til å være særlig oppmerksomme på symptomer siden folkehøgskolen er en arena der en større gruppe lever tett sammen. Ta gjerne kontakt med den kommunale helsetjenesten/kommunelegen dersom dere har utfyllende spørsmål eller trenger mer konkrete råd

Anbefalinger/råd fra FHI:

Smitterisiko reduseres ved å opplyse om gode hostevaner,  vaske seg på hendene og unngå kontakt med syke mennesker, dette gjelder også personer med luftveissymptomer.

Informasjonsplakater som kan brukes finnes her.

Personer som har vært i områder med vedvarende spredning

Friske personer som de siste 14 dagene har oppholdt seg i et område med vedvarende spredning bør følge med på tegn til luftveisinfeksjon (feber, hoste og andre luftveissymptomer) i 14 dager etter oppholdet og ta kontakt med helsetjenesten (per telefon) ved symptomer. Dersom de ikke har vært i nærkontakt med personer som er bekreftet syk med koronaviruset og ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, kan de omgås andre som normalt. God hånd- og hostehygiene er et generelt smittevernråd. Friske personer som de siste 14 dagene har hatt kontakt med en person som er bekreftet syk med viruset bør ta kontakt med helsetjenesten og vil følges opp.

Hva gjør man dersom det er mistanke om smitte av det nye koronaviruset?

Ta kontakt med lege på telefon for råd og avtale om undersøkelse:

  • ring fastlege eller legevakt på telefon 116117. Informer om at man befinner seg på en folkehøgskole der flere lever tett sammen.

Symptomene på sykdommen er som ved andre luftveisinfeksjoner, som hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker.

Kontakt lege på telefon hvis du har slike symptomer og har vært i minst én av følgende situasjoner:

  • Har vært i et område med vedvarende spredning av koronaviruset de siste 14 dagene.
  • Har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med det nye koronaviruset i løpet av de siste 14 dagene.

Øvrig informasjon om det nye koronaviruset, råd, vurderinger og tiltak finner du her.  Husk at situasjonen kan endre seg raskt.

Utenlandsreiser:

(Hentet fra tilbakemelding fra UD og FHI (27.02.20)

Dersom elever eller ansatte reiser til utlandet, anbefaler vi dem å følge råd fra de lokale helsemyndighetene. Vår anbefaling er at personer som har symptomer ved utreise fra det landet de er i, ikke skal reise fordi vi ikke vet hvordan dette vil bli håndtert i landet de reiser til.  Symptomer på sykdom vil kunne medføre isolering, enten på midlertidige bostedet eller på sykehus. 

Vi følger situasjonen i andre land tett. Når det gjelder våre avgjørelser om å fraråde reiser til bestemte destinasjoner er det vanskelig å gi et kort og konsist svar på dette, siden det er så mange forhold som ligger bak slike avgjørelser. Dessuten kan det være forhold utenfor det rent smittevernfaglige som gjør reiser vanskelige, de aktuelle landene man evt skal besøke kan for eksempel innføre restriksjoner på transport og bevegelsesmuligheter hvilket i praksis kan få store konsekvenser for de reisende, uten at det er direkte relatert til rapporterte antall smittede. I tillegg kommer at alle disse forholdene kan endre seg brått og det er nærmest umulig å forutse.

Folkehelseinstituttet vurderer fortløpende risikoen for smitte og spredning. Dersom ny informasjon fører til endret vurdering, vil dette bli offentliggjort umiddelbart, blant annet gjennom Folkehelseinstituttets nettside. Selv om flere land har vedvarende spredning, fraråder Folkehelseinstituttet per i dag kun reiser til Kina, der antallet smittede fortsatt er størst.  Beslutning om å gjennomføre reiser til andre destinasjoner baserer seg på en samlet vurdering av tilgjengelig informasjon.

Reisende bør også følge med på Utenriksdepartementets reiseinformasjon samt nyheter, og lokale helsemyndigheter da situasjonen raskt endrer seg. Vær oppmerksom på at lokale myndigheter kan innføre reiserestriksjoner, og andre tiltak som for eksempel karantene. Det er den reisendes ansvar å gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land. For mer informasjon ta kontakt med landets ambassade i Oslo eller lokale myndigheter.  

Ambassadene legger ut fortløpende informasjon på regjeringen.no vedr. utvikling i de ulike landene. Alle reisende anbefales å registrere seg. Reiseregistrering.no er et tilbud til reisende om å registrere kontaktopplysninger hos Utenriksdepartementet. Utenriksdepartementet har da mulighet til å sende ut informasjon via e-post og SMS dersom en alvorlig hendelse skulle finne sted i landet under oppholdet.

Spørsmål om ev. kansellering av reise og reiseforsikring må man stille til reise- eller forsikringsselskapet.

Christian Tynning Bjørnø

Daglig leder, Folkehøgskolerådet

hei-bomlo-fhs

HEI Bømlo FHS

Enten du er fornøyd eller mener vi kan forbedre oss, setter vi stor pris på tilbakemeldinger om hverdagen din på Bømlo folkehøgskule! Ris eller ros, gleder eller sorger, stort eller smått: Har du noe du vil dele med oss, så send oss en melding! Tilbakemeldingen din plukkes da opp av rektor Magne, og blir brukt i arbeidet vårt for å gjøre skolen vår enda bedre.

Håper vi hører fra deg!

(Du kan velge å være anonym. Men for å gjøre det lettere for skolen å ta tak i tilbakemeldingen din, setter vi pris på om du oppgir navnet ditt.)

hei-bomlo-fhs