Tidligere festivaler

Tema for Fredsfestivalene de siste årene.

FREDSFESTIVALEN 2019
Fredsfestivalen 2019 vart arrangert fredag 26 og laurdag 27 april, med ein barnedag og ein fagdag. Barna fekk gjennom ulike aktivitetar og foredrag lære om situasjonen for barn i andre land  og dei fekk bli kjent med barn som folkehøgskuleelevane møtte på linjetur.

På fagdagen heldt Susann Abdullah frå Stord eit spennande foredrag om flyktningkrisa og flyktningpolitikk. Abdullah er sjølv tidlegare flyktning frå Palestina. Jusstudent Espen Oseid Danielsen heldt deretter eit engasjerande foredrag om diskriminerande opptakskrav for rullestolbrukarar til Politihøgskulen. Hans arbeid viser at dei gjeldande retningslinjene er i strid med loven.

FREDSFESTIVALEN 2018
Temaet for Fredsfestivalen 2018 var «Framandfrykt» og vart arrangert 26. og 27. april. Framandfrykt blir ofte sett i samanheng med innvandring og integrering. Samtidig kan framandfrykt også oppstå i andre arenaer som til dømes i møte med psykiske lidingar, nedsett funksjonsevne, seksuelle legning og kjønnsidentitet. Dette vart det også satt fokus på under festivalen.

Fredsfestivalkomiteen hadde invitert alle skulane og barnehagane på Bømlo, og det kom om lag 140 barn frå ulike barneskular og barnehagar. Det var eit høgt fagleg nivå på dei ulike postane

Fredsprisen 2018 gjekk til hjelpeorganisasjonen Partners Norge. Dei hjelper kvart år ein kvart million menneske i Asia og Midtausten.

Fredskonsert 2018 vart arrangert i Bømlo kulturhus på kvelden fredag 27 april, med banda Oakland Rain frå Kristiansand og D’AccorD frå Stord.

FREDSFESTIVALEN 2017
Temaet var “Koker Kloden?”, og det var fokus på konflikt, krig, forbruk, vern, mangfald og berekraftig utvikling.

Festivalen vart arrangert 27 og 28 april. Barnedagen på torsdag var på Bømlo Folkehøgskule, då 150 barn frå barneskular og barnehagar på Bømlo deltok og lærde om klima og miljø.

Fagdagen fredag  var lagt til Bømlo Kulturhus, der elevar ved Bømlo Folkehøgskule og Karmøy Folkehøgskule var med. I tillegg var det deltakarar frå vaksenopplæringa, senioruniversitetet og lokale (totalt 250 stk.).

Fredsprisen 2017 gjekk til Kenneth Bruvik for hans arbeid mot en nasjonal dugnad for opprydjing av plast langs kysten av Noregs. Prisen var ei pengegåve på kr 5.000.

Heile fire band stilte opp på Fredskonserten på kvelden fredag. The Jokers og 98. Band frå Bømlo, Familieforetaket frå Stord og til slutt spelte Romskip frå Bergen.

FREDSFESTIVALEN 2016
I 2016 var Fredsfestivalen tysdag 19. og onsdag 20. april, med temaet «De usynlige». Som tidlegare år, var det ein fagdag og ein barnedag.

Målsetjinga for festivalen var å rette søkelyset mot dei usynlege i samfunnet vårt, gjennom ulike foredrag, aktivitetar m.v.

Under festivalen hadde vi besøk av organisasjonar som Palmarejoprosjektet, FN Sambandet, Sweatshop, Press og Støttekomiteen for Vest- Sahara.

Den årlege Fredsprisen gjekk til Palmarejoprosjektet, som gjer eit viktig arbeid for skulen Anasia. Prisen er ei pengestøtte på kr 6.000, inklusiv kr 1.000 i gåve frå Nordhordland folkehøgskule, som var på besøk under festivalen.

FREDSFESTIVALEN 2015
Fredsfestivalen 2015 ble arrangert 21. og 22. april 2015, der temaet var «Mennesker på flukt». Årsskiftet 2013/2014 var 51,2 millioner mennesker på flukt. Det er spesielt høye tall i Syria, den mest dramatiske fluktsituasjonen i nyere tid. Mennesker over hele verden er på flukt pga. forskjellige årsaker som bla. konflikt, krig, sult, vannmangel, religion og politikk.

Vi hadde besøk av organisasjoner som Norsk Folkehjelp, Leger Uten Grenser, Strømmestiftelsen, ADRA Norge, Støttekomiteen for Vest- Sahara, Flyktninghjelpen, Bømlo Vaksenopplæring, Røde Kors Hordaland, og Amnesty International.

Den årlige Fredsprisen (kr 10.000) ble gitt til Støttekomiteen for Vest Sahara, for deres arbeid for et selvstendig Vest-Sahara.

Kulturelle arrangement er en viktig del av Fredsfestivalen, og det ble arrangert en flott kveld med underholdning for elevene og besøkende – med blant annet med komiker Jahn Gorakh, kulturskolen på Bømlo og artist Duane Forrest.

FREDSFESTIVALEN 2014
Fredsfestivalen 2014 var 2. og 3. april 2014 med temaet «Rom for toleranse» – med undertittelen «Hvor går grensen?».

Under barnedagen første dagen av festivalen hadde vi besøk av organisasjoner som Skeiv Ungdom og Redd Barna. Det ble også brukt en del tid på konfliktmeklingsmetoden Sabona, som ble lært videre til barna – slik at de kan bruke bruke kunnskapen i skolehverdagen og ellers. På fagdagen hadde vi blant annet besøk av Redd Barna, Kirkens Nødhjelp, Sos-Barnebyer, Youth For Understanding og FN Sambandet.

Den årlige fredsprisen fikk Skeiv Ungdom for arbeidet for at forskjellige seksuelle legninger skal bli respektert og ikke være kilde til diskriminering. Fredsprisen var et bilde av kunstneren Torill Berger Falk og kr 5.000.

Kulturelle arrangement er en viktig del av Fredsfestivalen, og det var en flott Fredskonsert med The Evolver og Duane Forrest.

FREDSFESTIVALEN 2013
Fredsfestivalen 2013 ble arrangert 16. til 17. april, med “Ekstremisme” som tema.

Under festivalen hadde vi besøk av foredragshaldarar som Frank Aarebrot, Anders Ravik Jupskås, Tor Bach frå Magasinet Vepsen og Morten Levin.
Fredsfestivalen 2013 sin Fredspris vart gitt til Samira Srur Allison, som arbeider ved Abrahamsenteret.

Under hele festivalen hadde vi besøk av Fredsprisvinnar Samira Srur Allison, Mohsen Ghazali (koordinasjonsleiar FN’s utviklingsprogram i Gaza) og Bjarne Schirmer (tidlegare leiar for MIFF (Med Israel for Fred).

Vi hadde også besøk av elevar og lærarar ved Bømlo vidaregåande skule, samt bistandslinja ved Nordhordland Folkehøgskule.

FREDSFESTIVALEN 2012
Fredsfestivalen 2012 ble arrangert 17. til 19. april, med “Vår felles framtid” som tema. Her kan du lese programmet for festivalen.

I løpet av festivalen ble det blant annet i debatt, foredrag, rollespel, filmframsyningar, organisasjonstorg og workshops satt fokus på undertema som:

– aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål
– fordeling av ressursar og menneskerettar
– fredsbygging
– toleranse
– ei klimavenleg framtid
– ei verd med plass til alle

FREDSFESTIVALEN 2011
Tema for Fredsfestivalen 2011 var “Ei verd – ulikt ansvar?”. Fokuset var først og fremst rettet mot miljø- og klimautfordringer.

Vi lever alle i samme verden, men våres virkelighet er mange tilfelle svært forskjellig. I-landa har hatt muligheter til å utvikle og dra nytte av verdens resurser i lang tid.
Nå ønsker flere u-land å følge etter, men har vi resurser til dette?

Det er liten tvil om at verden står ovenfor store miljø og klimautfordringer. Men er noen som er villige til å ta ansvaret som trengs?

FREDSFESTIVALEN 2010
Fredsfestivalen 2010 hadde Fordeling av ressursene” som tema. Elevene ønsket en festival der man skulle sette lys på skjevfordelingen i verden. Samtidig ville de gi både seg selv og andre muligheten til å lære mer om hvordan man kan jobbe opp i mot en global utjevning. Med flinke foredragsholdere på besøk fikk vi alle tre dager fylt med fred og fredsskapende arbeid.

Foredragsholdere som kom til festivalen var: Arne Øi (FN-sambandet), Redd Barna, Benjamin Endrè Larsen (Fredsinitiativet), Kari Kjærnet (Norsk Folkehjelp), Terje Valen (Rødt), Tonning Riise (Unge Høyre), Ole Danbolt Mjøs, Ine Lea (Amnesty), Thore Hem, Magne Hagesæter og Annicken Lundgård (Palestinakomiteen), Kenneth Verngård (Signo), Ola Skaalvik Elvevold (Natur og Ungdom), Makogango Onyango (ACID), Bård Hekland (Nile Basin), YME, Petter Skauen, Silje Hernes (FIAN), og WFP.

Det ble også holdt fredsgudstjeneste i Lykling kyrkje, og vi hadde en kjempeflott kveldskonsert med Gatas Parlament.

FREDSFESTIVALEN 2009
Fredsfestival hadde temaet “Fredsmekling – Vegen til Fridom”.

Sett i lys av Nobels Fredspris 2008, og alle konfliktene i verden som trenger en løsning, ønsket vi et videre fokus på diplomati som en fornuftig vei å gå. Ikke minst vil vi gjerne bidra til opplysning rundt temaet fredsmekling, blant unge.

Organisasjoner og andre som kom: Andreas Madsen (Palestinakomiteen), Conrad Myrland (MIFF), Ingebrigt Sørfonn (Israels venner), Torstein Dahle (Rødt). Kampsportdans ved Geir Myhr. Kadite Bababebole med tolk John Bosco, Birger Emanuelsen frå Leger uten grenser, Arne Øi (FN), Øystein Wiik (flyktningehjelpen). Fredsgudsteneste i Lykling kyrkje. Fredskonsert med List på skolen.

Kr 10.000 ble gitt i gave til Leger uten grenser.

hei-bomlo-fhs

HEI Bømlo FHS

Enten du er fornøyd eller mener vi kan forbedre oss, setter vi stor pris på tilbakemeldinger om hverdagen din på Bømlo folkehøgskule! Ris eller ros, gleder eller sorger, stort eller smått: Har du noe du vil dele med oss, så send oss en melding! Tilbakemeldingen din plukkes da opp av rektor Magne, og blir brukt i arbeidet vårt for å gjøre skolen vår enda bedre.

Håper vi hører fra deg!

(Du kan velge å være anonym. Men for å gjøre det lettere for skolen å ta tak i tilbakemeldingen din, setter vi pris på om du oppgir navnet ditt.)

hei-bomlo-fhs