Reisebrev fra Latin-Amerika

Alt er planlagt og tilrettelagt: etter mange uker med forberedelser står endelig tre uker i fargerike Ecuador og Colombia for tur. Ai caramba!

Vi hop­per i det med første stopp: Quito i Ecuador! Vi utforsker byen fra mange forskjel­lige vin­kler; alt fra på top­pen av et høyt kir­ketårn, til sight­see­ing fra buss. Vi uni­former­er oss i med bøt­te­hat­ter og ser frem til å reppe disse i Ama­zonas om en uke. Alle bor i grup­per hos verts­fam­i­li­er og går på språk­skole på dagtid for å terpe span­sk­glosene. Por la tarde, går tiden til sal­sakurs, marked­er, besøk på urfolksmu­se­um, spen­stige kaféer og yrende uteliv!

Vi når nye høy­der! Nærmere bestemt 4000 moh på en av de mange top­pene rundt byen! Selv om vi fikk en utrolig utsikt ble likev­el høy­depunk­tet å tre­ffe alpakkaer på veien opp. Disse ull­dot­tene med puls er allerede erk­lært ver­dens nus­selig­ste skapninger!

De neste dagene tilbringer vi i jun­ge­len. Reisen startet med en hum­pete kjøre­tur fra Quito til Puyo, med et lite avbrekk på grunn punk­tert dekk. Etter en god natts søvn var det rett i kanoene iført støvler og reg­n­pon­cho, som skulle holde oss tørre gjen­nom den 3 timer lange kan­oturen inn til Sarayaku- der vi skulle bo de neste fire dagene. Der besto velkom­stkomi­teen av søte unger, mange dyr og en veldig triv­elig guide, alle en del av Kich­wa-folket i Sarayaku, Ama­zonas. Bergtatt over den idyl­liske plassen tar vi til å lade bat­te­riene i hengekøyene før vi tar fatt på Amazonasjungelen.

Vi starter neste dag med en veldig lang gåtur dypt inn i Ama­zonasjun­ge­len. Man­ge­len på apekat­ter og annen fau­na ble veid opp av alle insek­tene og edderkop­pene, og turen kom­mer abso­lutt ikke til å gå i glem­me­bo­ka! Så ble det jo ekstra digg å kjøle seg ned i elva etter den slit­somme turen.

Resten av opphold­et var full av begiven­heter! Vi fikk tradis­jonelle tatoveringer, blåste pil­er gjen­nom rør på ekte urfolkvis, opp­søk­er et av jun­ge­lens høyeste trær, bad­er i den sterkeste strøm­men du kan tenke deg (mange skrubb­sår og blåmerk­er kan du si), og ikke minst «chille an max» i hengekøyene. Reisen ut av Ama­zonas var desverre ikke like smud som veien inn. Mens nesten hele klassen var blitt sendt ut av jun­ge­len med fly i pul­jer, ble tre av oss bli igjen på “fly­plassen”. Fly­et hadde måtte stå over grun­net uvær og dermed ble det enda en natt hos verts­fam­i­lien (som i grunn ble en av de koselig­ste nettene).

Neste dag smil­er vær­gu­dene og de etter­lat­te blir gjen­forent med resten av tur­føl­get. Da kan vi si at vi alle kom trygt og godt ut av Ama­zonas-jun­ge­len etter fire ufor­glem­melige dager. En opplevelse som har resul­tert i at klassen har blitt «closere» enn noen gang. 

Videre i Chilca­pam­ba besøk­er vi både barne­hager og bar­neskol­er. Disse bar­na er de søteste og mest imøtek­om­mende småtrol­lene på turen og vi hadde det utrolig gøy med å leke både ecuado­ri­anske og norske lek­er. Ellers blir de siste dagene våre i Ecuador brukt på tur­er i gatene og vi nyter synet fra de mange utsik­t­spunk­tene. Vi gled­er oss til neste stopp, Bogotá i Colom­bia, og ser fram til mer byliv og fun­gerende 4G!

Vel fremme i Bogotá og vi kan ikke vente med å bli kjent med byen og den karibiske kys­ten. En kjepp i hjulet blir det jo når mye av pro­gram­met blir avlyst på grunn av nasjon­al streik og store pro­test­er mot reg­jerin­gen. Vi får kjenne tett på krop­pen hvor­dan lokalbe­folknin­gen ønsker poli­tisk endring og kjem­per med nebb og klør for å få sin stemme hørt. Når det endelig roer seg og port­for­budet blir hevet opp­søk­er vi fjel­let Mon­ser­rate, Botero kun­st­gal­leri og får en tre timer guidet tur med trolig ver­dens beste tur­guide! Et stort høy­depunkt i Bogo­ta var å møte den colom­bianske fam­i­lien til Live. Det var en utrolig fin opplevelse.


Vi beveg­er oss bort fra Bogotá til byvan­dring i farg­erike Medellin. Vi får med oss så mye som mulig med gui­da busstur, shop­ping i Guat­apé og gått opp den store steinen “Piead­ra de Penol”. Siste dagen i bruk­te vi på å besøke Comu­na 13: byen som gikk fra å være det farlig­ste stedet i Colom­bia, til å idag være en farg­erik tur­is­tat­trak­sjon. Fort­satt preget av fat­tig­dom men gjort utrolig vakker med gatekun­st og farg­erike hus og gater!

Så avs­lut­ter vi, etter nesten tre uker med heftige utfluk­ter, mye his­to­rie og mange møter med flinke men­nesker og organ­isas­jon­er, med tre dager total avs­lap­ping i Kari­bi­en. Vi gjør oss men­talt klare til hjem­reise og kos­er oss med snorkling, besøk­er ver­dens mest tet­tbe­folkede øy, bad­er med haier og skil­pad­der og nyter solen. Og i denne roen får vi masse tid til å reflek­tere over det vi har vært gjen­nom. Latin-Ameri­ka er så fan­tastisk med så mye å by på og sam­tidig så mye å jobbe med. Og vi kom­mer ikke utenom å tenke på at hvor­dan vi lever på vår side av klo­den har innvirkn­ing på men­neskers liv her.

hei-bomlo-fhs

HEI Bømlo FHS

Enten du er fornøyd eller mener vi kan forbedre oss, setter vi stor pris på tilbakemeldinger om hverdagen din på Bømlo folkehøgskule! Ris eller ros, gleder eller sorger, stort eller smått: Har du noe du vil dele med oss, så send oss en melding! Tilbakemeldingen din plukkes da opp av rektor Magne, og blir brukt i arbeidet vårt for å gjøre skolen vår enda bedre.

Håper vi hører fra deg!

(Du kan velge å være anonym. Men for å gjøre det lettere for skolen å ta tak i tilbakemeldingen din, setter vi pris på om du oppgir navnet ditt.)

hei-bomlo-fhs