Sondre Skaar om Friluftsliv: Kyst & fjell

At jeg val­gte å gå et år på Bøm­lo FHS har jeg aldri angret på! Det ga meg så utrolig mange gode tur­er, opplevelser og ikke minst min­ner. Skolen og lær­erne leg­ger opp til et veldig bra miljø, hvor man får mulighet til å utvikle seg selv og få ven­ner for livet! 

Da jeg ankom skolen hadde jeg et ønske om et år hvor jeg kunne reise og oppleve nye ting med men­nesker jeg aldri hadde møtt før. Skolen starter året med et fokus på at alle skal bli kjent med alle. Naturligvis kan det oppleves som kleint i starten, men det hjelper utrolig mye for å danne og bygge vennskap helt fra de første dagene. Det merkes veldig at dette er noe Bøm­lo FHS kan.

Skolens miljøar­bei­derne sørg­er også for at elevene blir sterkere knyt­tet til både hveran­dre og skolen. De fun­ger­er som et bindeledd mel­lom skolen og elevene ved at de både kan henge med elevene, være med på lin­je­tur­er og andre lin­jeak­tiviteter, og sam­tidig har ans­var til å finne på egne aktiviteter.

Jeg val­gte å gå friluft­slivlin­ja på Bøm­lo for­di den ga mulighet til en ganske annerledes hverdag. Etter et år i første­gangst­jen­este hadde jeg et litt anstrengt forhold til det å være ute, så friluft­slivlin­ja gjorde at jeg beg­y­nte å like å tilbringe tid i naturen igjen. Øyvind er en god lær­er som har mye erfar­ing med å ta elever ut på tur. Han leg­ger opp til veldig mange flotte tur­er, men er også vil­lig til å lytte til forslag fra elevene. Turen til Sør-Afri­ka er også utrolig
bra, med nye opplevelser hver eneste dag!

Så om du ønsker et år med utrolig bra samhold, nye opplevelser og en spen­nende hverdag — søk Bøm­lo Folkehøgskule!

Mer innblikk
hei-bomlo-fhs

HEI Bømlo FHS

Enten du er fornøyd eller mener vi kan forbedre oss, setter vi stor pris på tilbakemeldinger om hverdagen din på Bømlo folkehøgskule! Ris eller ros, gleder eller sorger, stort eller smått: Har du noe du vil dele med oss, så send oss en melding! Tilbakemeldingen din plukkes da opp av rektor Magne, og blir brukt i arbeidet vårt for å gjøre skolen vår enda bedre.

Håper vi hører fra deg!

(Du kan velge å være anonym. Men for å gjøre det lettere for skolen å ta tak i tilbakemeldingen din, setter vi pris på om du oppgir navnet ditt.)

hei-bomlo-fhs