Presentasjon av linjelærer Kristine

Jeg har en master i internasjonal utdanning og utvikling. Interessen for bærekraft har jeg hatt lenge; jeg synes indre og ytre bærekraft er like viktig.

Vi har to hjem, kroppen vår og jorda. Jeg vil gjerne bidra til at vi tar vare på begge to.

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Jeg forsøker å gjøre mitt for å gjøre verden til ett litt bedre sted og inviterer deg til å gjøre det samme.

Namaste