Erika-Hagen-951x1024

Erika Hagen Mathiesen om Global soli­da­ritet: Latin-Amerika

Da jeg søkte på Bømlo Folke­høg­skole, var det i hovedsak fordi jeg ønsket en pause mellom VGS og studier, i tillegg til at jeg hadde en stor drøm om å besøke Latin-Amerika. Likevel, skulle jeg få en stor positiv over­ras­kelse da jeg bare etter noen få dager, forsto at FHS var så mye mer enn bare en pause og mulig­heten til å reise. Samholdet og felles­skapet man for være en del av, forandrer deg for alltid som person. Utvik­lingen jeg opplevde som menneske og alt jeg lærte fikk meg til å verd­sette så mange deler av livet, jeg før ikke tenkte så mye over. På denne nyde­lige vest­lands­idyllen av en øy, blir alle medele­vene og de ansatte din familie, og de er gode å ha gjennom hele året, men noen også resten av livet.

Klassen ble raskt sammen­sveiset og sammen giret vi hver­andre opp for even­tyret vi skulle kaste oss ut på i november. I Ecuador fikk vi jobbe med kulturen og språket tett på. Vi fikk reise langt inn i Amazonas-regn­skogen og oppleve hvordan vi kan leve av naturen og bruke den for alt den er verdt. Det fineste med regn­skogen var å bade med de lokale barna, og å ligge på gress­mar­kene om natten og se på ildfluene fly rundt oss. I Andes­fjel­lene fikk vi bidra i et jord­bruks­sam­funn og hjelpe til på den lokale skolen og i barne­hagen. Her tror jeg vi alle vurderte å ta med oss noen av barna hjem. 

Så reiste vi til Colombia; landet som er kjent for å være en av de vakreste. Vi fikk oppleve det urbane bylivet og møte kulturen. I tillegg fikk vi et tett møte med den trøb­lete histo­rien til landet, hvor vi fikk besøke FN sitt hoved­kvarter i Bogotá og møte tidli­gere gerilja­kri­gere. I Medellín, som tidli­gere er kjent for å være en av narko­tika hoved­ste­dene, fikk vi kjenne på den tunge histo­rien som byen bar på, men også hvordan den har klart å hente seg ut av trage­diene og bli en moderne storby med kultu­relt mang­fold. Mot slutten av turen tilbrakte vi litt roli­gere dager nord på den kari­biske kysten, og fikk nyte lyse­blått hav og fantas­tisk solnedganger. 

Reisen til Latin-Amerika har for alltid forandret meg, og jeg har fått nye perspek­tiver på verden. Jeg er evig takk­nemlig for alle mennes­kene jeg fikk bli kjent med og reise sammen med. Mitt år på Bømlo Folke­høg­skule lokket fram mye av det beste i meg og jeg vil alltid huske det i hjertet mitt. Savnet er stort men hvis jeg lukker øynene og kjenner godt etter kan jeg nesten føle gress­marken i Amazonas under meg og høre lyden av den summende harmonien. 

Mer innblikk
hei-bomlo-fhs

HEI Bømlo FHS

Enten du er fornøyd eller mener vi kan forbedre oss, setter vi stor pris på tilbakemeldinger om hverdagen din på Bømlo folkehøgskule! Ris eller ros, gleder eller sorger, stort eller smått: Har du noe du vil dele med oss, så send oss en melding! Tilbakemeldingen din plukkes da opp av rektor Magne, og blir brukt i arbeidet vårt for å gjøre skolen vår enda bedre.

Håper vi hører fra deg!

(Du kan velge å være anonym. Men for å gjøre det lettere for skolen å ta tak i tilbakemeldingen din, setter vi pris på om du oppgir navnet ditt.)

hei-bomlo-fhs