Siri_web

Sara Shi Øyen om Fokus: Latin-Amerika

Som jeg savner klassen og den fantastiske tiden vi hadde sammen på linja Fokus: Latin-Amerika! Selv om man kommer til å bli kjent med alle på skolen gjennom året, er det noe helt spesielt med gjengen man går i klasse med. Her møter du mange ulike personer og fremtidige venner, som alle deler en felles interesse for denne eksotiske verdensdelen i vest. På linjetur får man unike opplevelser sammen, og blir kjent med hverandre på en helt ny måte. Man kan trygt si at vi ble en godt sammenspleiset vennegjeng.

Som jeg savner klassen og den fantas­tiske tiden vi hadde sammen på linja Fokus: Latin-Amerika! Selv om man kommer til å bli kjent med alle på skolen gjennom året, er det noe helt spesielt med gjengen man går i klasse med. Her møter du mange ulike personer og frem­ti­dige venner, som alle deler en felles inter­esse for denne ekso­tiske verdens­delen i vest. På linjetur får man unike opple­velser sammen, og blir kjent med hver­andre på en helt ny måte. Man kan trygt si at vi ble en godt sammen­spleiset vennegjeng.

Selve under­vis­ningsopp­legget er flek­si­belt og man er i stor grad med på å bestemme hva, og hvordan man ønsker å lære. I timene disku­terte vi mange aktu­elle temaer og så på spen­nende doku­men­tarer. Vi lærte om Latin-Amerikas historie, geografi, urbe­folk­ninger, poli­tikk, sosiale utford­ringer, og Norges forbin­delse til Latin-Amerika. Vi hadde spansk­timer, og dro på kose­lige utflukter til Bergen og Stord. I løpet av året har vi hatt mange enga­sjerte samtaler og hygge­lige stunder, både i og utenfor klasse­rommet. Læreren din er mer som en venn­inne, og det har alltid vært lavterskel for å komme med tanker og innspill. Et ekstra fokus vil ligge på Ecuador og Colombia, for å kunne forstå landene bedre før linjeturen.

På linjetur fikk vi oppleve litt av alt: byliv, landsby, regn­skog, og til og med litt ekstrem­s­port, for de som våget! For meg var en av favo­ritt­de­lene ved reisen den uka vi besøkte det lille jord­bruks­sam­funnet i Andes­fjel­lene. Der oppe, i den friske lufta og vakre naturen, hjalp vi lokale bønder med arbeidet, og under­viste på barne­skolen og hjalp til i barne­hagen. Vi dro på marked, danset til live folke­mu­sikk, og gikk turer i nærom­rådet. Det var utrolig fasci­ne­rende å se på nært hold hvor anner­ledes liv de lever der oppe, men likevel hvor befri­ende og lite stres­sende det virket. Vi ble tatt varmt i mot og spiste god lokal mat — vi fikk til og med smake på selv­pluk­kede larver (valg­fritt!) Jeg kunne skrevet side opp og side ned om alle minnene fra turen, men dette er noe som virkelig burde oppleves for en selv!

Så hvis du ønsker å få et minne­rikt år med fokus på Latin-Amerika, og møte mange nye mennesker, anbe­faler jeg deg på det ster­keste å søke. Folke­høg­skole­året er unikt, der man lærer 100% fordi man har lyst til å lære, uten kjipe vurde­rings­si­tua­sjoner og tids­press om å komme igjennom et spikret pensum. Mange spen­nende mennesker og opple­velser venter! Selv har jeg ikke angret en dag på at jeg søkte, og jeg drømmer meg ofte tilbake.

Hilsen Sara Shi Øyen, elev 2017/2018

Mer innblikk
hei-bomlo-fhs

HEI Bømlo FHS

Enten du er fornøyd eller mener vi kan forbedre oss, setter vi stor pris på tilbakemeldinger om hverdagen din på Bømlo folkehøgskule! Ris eller ros, gleder eller sorger, stort eller smått: Har du noe du vil dele med oss, så send oss en melding! Tilbakemeldingen din plukkes da opp av rektor Magne, og blir brukt i arbeidet vårt for å gjøre skolen vår enda bedre.

Håper vi hører fra deg!

(Du kan velge å være anonym. Men for å gjøre det lettere for skolen å ta tak i tilbakemeldingen din, setter vi pris på om du oppgir navnet ditt.)

hei-bomlo-fhs