Øystein Sand om Fokus: Afrika

Jeg har alltid drømt om å reise til Afrika. Etter å ha finkjemmet katalogene til utallige folkehøgskoler ble Fokus: Afrika på Bømlo Folkehøgskule etterhvert det åpenbare valget. Linja kunne by på spennende opplegg og en eventyrlig linjetur. Kombinert med uslåelig vestlandsnatur og valgfag med friluftsliv, kajakk og klatring ble valget noe jeg aldri har angret på.

Jeg har alltid drømt om å reise til Afri­ka. Etter å ha finkjem­met kat­a­lo­gene til utal­lige folke­høgskol­er ble Fokus: Afri­ka på Bøm­lo Folke­høgskule etter­hvert det åpen­bare val­get. Lin­ja kunne by på spen­nende opp­legg og en even­tyrlig lin­je­tur. Kom­bin­ert med uslåelig vest­land­snatur og val­gfag med friluft­sliv, kajakk og kla­tring ble val­get noe jeg aldri har angret på.

Gjen­nom Kjetils enorme engas­je­ment lærte vi om poli­tikk, his­to­rie og Afri­ka. Vi plan­la og arrangerte sol­i­daritets­dag og fikk på lin­je­turen se hvor mye de innsam­lede mid­lene fak­tisk utret­tet. Vi fikk virke­lig utfor­dret oss selv da vi dro på “walk­a­bout” uten bruk av penger. Vi opplevde så mye sam­men og ble en sam­menknyt­tet gjeng.

Lin­je­turen ful­gte ingen reise­hånd­bok, men var en unik reise der vi fikk oppleve det virke­lige Afri­ka, både på godt og vondt. Det var fem uker full­spekket av kon­traster og inntrykk. Aldri før har jeg opplevd noe som er så forskjel­lig fra min hverdag. Vi møtte elendigheten i slum­men og fortvilelsen i en fly­k­t­ningleir, men også håpet som ble skapt i ung­dom­spros­jekt, barne­hjem og fødselsklinikker.

Det var som å reise tilbake i tid da jeg våknet klokken seks på mor­ge­nen for å melke kyrne. Den idyl­liske og fred­fulle kikuyu­lands­byen vir­ket så upåvir­ket fra omver­de­nen. Pulsen var litt høyere da jeg hop­pet i strikk over Nilen eller flip­pet rundt med raft­ing­båten. Det er heller ikke hver dag du ser en leop­ard rusle rett foran safari­bilen etter at en ape har frarøvet deg for potet­gull. Opplevelsene er så mange og jeg mis­un­ner frem­tidi­ge kull som får ta del i dem. Året på Bøm­lo har lært meg så mye. Det har motivert meg videre til studi­er, inspir­ert meg til å reise og ikke minst gitt meg ven­ner over hele landet.

Hilsen eksafrikaneren Øys­tein Sand, elev 2017/2018

Mer innblikk
hei-bomlo-fhs

HEI Bømlo FHS

Enten du er fornøyd eller mener vi kan forbedre oss, setter vi stor pris på tilbakemeldinger om hverdagen din på Bømlo folkehøgskule! Ris eller ros, gleder eller sorger, stort eller smått: Har du noe du vil dele med oss, så send oss en melding! Tilbakemeldingen din plukkes da opp av rektor Magne, og blir brukt i arbeidet vårt for å gjøre skolen vår enda bedre.

Håper vi hører fra deg!

(Du kan velge å være anonym. Men for å gjøre det lettere for skolen å ta tak i tilbakemeldingen din, setter vi pris på om du oppgir navnet ditt.)

hei-bomlo-fhs