Eirin Glimstad om Down Under

Livet på folkehøgskole er fantastisk, og livet som folkehøgskoleelev på Bømlo Folkehøgskule er enda bedre!

Livet på folke­høgskole er fan­tastisk, og livet som folke­høgskoleelev på Bøm­lo Folke­høgskule er enda bedre!

Gjen­nom en fan­tastisk lær­er, og hveran­dre, lærte vi om andre men­nesker fra kul­tur­er helt forskjel­lig fra det vi selv er vant til.

Vi så doku­mentar­er, job­bet i grup­per og hadde ofte klasserom­met ute i den vakre Bømlonaturen.

Ingens for­vent­ninger røk da vi reiste til Aus­tralia. Jeg vil heller si vi aldri slut­tet å bli over­ras­ket over hva dette mek­tige lan­det hadde å by på.

Vi gikk tur­er i en vill og vari­ert natur, lagde mat på bål og sov under det som syntes å være mil­lion­er av stjern­er, de samme som Abo­rig­in­erne hadde sovet under, og våknet til den vakreste solopp­gan­gen jeg har sett. Man beg­yn­ner nesten å tro på magi der man lig­ger på bakken og prater med klassekam­er­ater til man sovner.

Det var også både skrem­mende og veldig lærerikt å se med egne øyne hvor­dan enkelte men­nesker fremde­les blir behan­dlet av andre. Doku­mentarene fra ler­retet ble plut­selig ikke så fjerne fra virke­ligheten likevel.

Bøm­lo Folke­høgskole har gitt meg ven­ner, min­ner og verdier jeg vil ha med meg resten av livet.

Eirin Glim­stad, elev 2017/2018

Mer innblikk
hei-bomlo-fhs

HEI Bømlo FHS

Enten du er fornøyd eller mener vi kan forbedre oss, setter vi stor pris på tilbakemeldinger om hverdagen din på Bømlo folkehøgskule! Ris eller ros, gleder eller sorger, stort eller smått: Har du noe du vil dele med oss, så send oss en melding! Tilbakemeldingen din plukkes da opp av rektor Magne, og blir brukt i arbeidet vårt for å gjøre skolen vår enda bedre.

Håper vi hører fra deg!

(Du kan velge å være anonym. Men for å gjøre det lettere for skolen å ta tak i tilbakemeldingen din, setter vi pris på om du oppgir navnet ditt.)

hei-bomlo-fhs